UL Fakulteta za socialno delo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Duševno zdravje v skupnosti B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister socialnega dela
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo dolgotrajno podporo ali oskrbo za življenje v skupnosti, zlasti zaradi težav v duševnem zdravju, demence ali drugih okoliščin. Namenjen pa je tudi vsem, ki podpirajo ljudi v akutnih duševnih krizah. Težišče programa je na psihosocialnem modelu razumevanja in odgovorov na duševne stiske, na enakopravnem sodelovanju različnih profilov strokovnjakov, strokovnjakinj v multiprofesionalnih timih, s poudarkom na vplivu ljudi z izkušnjo duševne stiske na vseh ravneh odločanja, od produkcije in prenašanja znanja do načrtovanja oblik podpore.

Magistri so sposobni kritične presoje sodobnih teorij in obstoječih praks duševnega zdravja v skupnosti in imajo potrebne spretnosti za avtonomno strokovno skupnostno delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Znajo kritično ovrednotiti obstoječe službe duševnega zdravja v skupnosti in so sposobni načrtovati in izpeljati praktični inovativni projekt na podlagi evalvacije potreb. Občutljivi so za uporabniško perspektivo. Razumejo, kritično vrednotijo in uporabljajo različne metode kvalitativnega raziskovanja. Znajo raziskovati skupaj z uporabniki in drugimi akterji. Občutljivi so za spolna in kulturna vprašanja v kontekstu duševnega zdravja in antidiskriminacijska načela. Znajo prepoznati in reflektirati svoje predsodke. Znajo reflektirati izkušnje ob praktičnem delu ter integrirati teorijo in prakso.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava in zbranih 240 KT ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja in zbranih 240 KT ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 20 KT ali
 • končan triletni prenovljeni študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ter pred vpisom opravljen dodatni letnik v obsegu 60 KT ali
 • končan štiriletni visokošolski strokovni študijski program s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava, ali
 • končan štiriletni visokošolski strokovni program z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 20 KT ali
 • končan triletni visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravljen dodatni letnik v obsegu 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Duševno zdravje v skupnosti (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 50 / /
2012/13 1 50 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane