UL Fakulteta za socialno delo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Socialno delo s starimi ljudmi B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister socialnega dela
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Poglobljen in samostojen študij socialnega dela s starimi ljudmi je usmerjen v seznanjanje študentov z vlogo in pomenom socialnega dela s starimi ljudmi v sodobni družbi, kar študentom omogoča mednarodno primerljivo in kompetentno znanje tudi zunaj slovenskih meja.

Program omogoča usposabljanje študentov za specializirano socialno delo s starimi ljudmi v skupnosti, institucijah za stare ljudi in za svetovanje pri pripravi na starost vseh tistih generacij, ki v proces staranja šele vstopajo.

Študenti med študijem pridobljeno teoretično znanje prenašajo v praktično delo in ga povezujejo z obveznim predmetom Praktikum – terensko delo. Zato je večina predmetov tudi zasnovana tako, da je iz učnih načrtov razvidno povezovanje predmetov bodisi s terenskim delom, projekti konkretnega dela s starimi ljudmi, prakso, izvedbo inovacij na terenu, izvedbo raziskave na terenu,...

Magistri so usposobljeni v praksi prepoznati, analizirati, iskati rešitve in razvijati inovativne pristope pri reševanju problemov starih ljudi na poseben, socialnodeloven način, ki je drugačen od drugih profilov, ki se ukvarjajo s starimi ljudmi.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava in zbranih 240 KT ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja in zbranih 240 KT ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 20 KT ali
 • končan triletni prenovljeni študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ter pred vpisom opravljen dodatni letnik v obsegu 60 KT ali
 • končan štiriletni visokošolski strokovni študijski program s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava, ali
 • končan štiriletni visokošolski strokovni program z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 20 KT ali
 • končan triletni visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravljen dodatni letnik v obsegu 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Socialno delo s starimi ljudmi (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane