Pedagoška fakulteta UL

Muzejska pedagogika (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister muzejske pedagogike
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so usposobiti študente za avtonomno, strokovno in etično reflektirano vzgojno-izobraževalno delo v muzejih/galerijah in ustanovah z značilnostmi muzeja, kot so botanični in živalski vrtovi, razstavne galerije knjižnic in arhivov, stalne konservatorske ustanove ,...

Študijski program omogoča poglobljeno razumevanje in uveljavljanje vzgojno-izobraževalne vrednosti kulture in njene dediščine. To prispeva k izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v muzejskih ustanovah z upoštevanjem različnih potreb muzejskih obiskovalcev na ravni posameznika, skupine in skupnosti. Poglobljeno razumevanje in uveljavljanje vzgojno-izobraževalne vrednosti kulturne in naravne dediščine prispeva tudi k dopolnjevanju vzgojno-izobraževalnega dela v muzejih z drugimi oblikami vzgoje in izobraževanja.

Študentje razvijejo ustrezno znanje, sposobnosti, spretnosti in odnos za vzgojno-izobraževalno delo v muzejih in ustanovah z značilnostmi muzeja. Preverjanje učnih izidov zajema predvsem višje ravni znanja: poudarek je na razumevanju, uporabi in refleksiji, v skladu s predvidenimi kompetencami in študijskimi dosežki določenega študijskega predmeta. Načini preverjanja učnih izidov so osredotočeni na razumevanje in uporabo znanja in vključujejo reševanje resničnih muzejsko-pedagoških problemov, ocenjevanje s portfolijem, samoevalvacije,... Preverja se študentovo kritično mišljenje in zmožnost evalviranja lastne in obče muzejsko-pedagoške prakse.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, umetnost, umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo, glasba, ples, dramska umetnost, humanistika in družbene vede, psihologija, sociologija in študije kultur, politologija ali odnosi posameznik-družba-država, v obsegu vsaj 180 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu vsaj 180 KT ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, umetnost, umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo, glasba, ples, dramska umetnost, humanistika in družbene vede, psihologija, sociologija in študije kultur, politologija ali odnosi posameznik-družba-država, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.214€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Muzejska pedagogika (pedagoški) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane