Fakulteta za strojništvo UM

Strojništvo B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

S programom pridobijo doktorandi predvsem vrhunska poglobljena teoretična, a tudi strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje najbolj zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih raznovrstnih strokovnih in aplikativnih študijskih vsebinah programa, doktorandi razvijejo sposobnost vrhunskega abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širokega področja varstva okolja in tudi drugih disciplin, vodenja najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov.

Takšna naravnanost programa je povsem v skladu z evropsko usmeritvijo, ki potencira predvsem razvoj novih metod, na vrhunskem znanju temelječe nove tehnologije in izdelke, uporabo sodobnih orodij za računalniško modeliranje procesov in sistemov – skratka metode, tehnologije in izdelke, kjer je delež izvirnih in inovativnih znanj odločilnega pomena.

Poleg tega je temeljni cilj podiplomskega doktorskega študijskega programa zagotoviti vključitev doktorandov v raziskovalno-razvojne oddelke v podjetjih, inštitutih in fakultetah v domačih in tujih okoljih.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen enovit magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne usmeritve, ki je ovrednoten s 300 KT, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 KT, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 KT ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti iz študijskega programa 2. stopnje Strojništvo v skupnem obsegu 30 KT: Izbrana poglavja iz matematike (6 KT), Izbrana poglavja iz mehanike (6 KT), Sodobni inženirski materiali (6 KT), Metode eksperimentalnega dela (6 KT) in Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 KT), ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.502€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Strojništvo (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Galerija

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane