Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica UP

Kulturni turizem B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani organizator kulturnega turizma (UN)
Kraj izvajanja: Portorož

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti so strokovnjaki s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje turističnih in kulturnih organizacij, vodenje zahtevnih organizacijsko-poslovnih procesov s področja kulturnega turizma, metodološko raziskovalnim znanjem, s katerim lahko samostojno izvedejo znanstveno raziskovalne in razvojno strokovne projekte raziskave. Usposobljeni so za vodenje in izvajanje strokovnih opravil, ki spadajo v področje turistično - kulturnih storitev, tako na Slovenskem, kot v tujini.

Ob tem pa znajo turistične storitve uspešno in ustvarjalno povezovati z dimenzijo dediščine in sodobne ustvarjalnosti, tako na regionalni, nacionalni kot mednarodni ravni ter s tem pripomoči k varovanju, promociji in razvoju lokalnih posebnosti kot temelja sodobne turistične ponudbe.

Sposobni so prevzemati naloge pri raziskovanju, analiziranju, načrtovanju, oblikovanju, razvoju in vodenju procesov v turistični dejavnosti v povezavi s kulturo, tako na nivoju gospodarskih, kot tudi javnih in nevladnih turističnih in kulturnih organizacij.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz izbirnega maturitetnega predmeta: Sociologija, Zgodovina ali Geografija - oziroma kateregakoli drugega maturitetnega predmeta, v kolikor je enega od omenjenih predmetov že opravil v okviru poklicne mature, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.520€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Kulturni turizem (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2019/20 1 30 0 0 Brez omejitve
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane