Pedagoška fakulteta Koper UP

Zgodnje učenje B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor zgodnjega učenja
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so: izobraziti široko usposobljenega strokovnjaka, ki bo znal prepoznati in upoštevati individualne razlike v razvoju in učenju, različnost otrok ter njihove pravice; razvijati empatičnost in pozitivna pričakovanja, povezana z razvojnimi potenciali otrok v različnih okoljih; ozavestiti in spoštovati različnost kultur otrok, ugotavljati skupne in različne vrednote; ohranjati senzibilnost do umetnosti in utrjevati pomen otrokovega doživljanja, komuniciranja, spoznavanja in ustvarjanja v umetnosti; usposobiti strokovnjaka, ki bo obvladal celostne pristope, strategije in metode dela z otroki v zgodnjem obdobju ter bo poznal prednosti partnerskega povezovanja z družino in drugimi sodelujočimi; razvijati zmožnosti komunikacije z otroki in odraslimi; razvijati zmožnosti pridobivanja podatkov s pomočjo poglobljenega teoretičnega študija in samostojnega empiričnega raziskovanja ter sistematičnega analiziranja in kritičnega presojanja lastne izkušenjske prakse; razvijati zmožnosti reflektiranja svojih osebnih pedagoških teorij in prepričanj; ozavestiti študente o pomenu vseživljenjskega učenja, stalnega profesionalnega in osebnostnega razvoja skozi povezovanje in refleksijo teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj; razvijati uvid v družbeno umeščenost vzgoje in izobraževanja; razvijati sposobnosti konstruktivnega zagovorništva v funkciji zagotavljanja dostopa vseh otrok do kakovostne prakse zgodnjega učenja in poučevanja.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, defektologija, edukacijske vede) ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 KT iz predmetnih področij slovenskega jezika, pedagogike, razvojne psihologije, pedagoške psihologije in specialne pedagogike, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (sprejet pred 11. 6. 2004) ali
 • končan drugi visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 KT iz predmetnih področij slovenskega jezika, pedagogike, razvojne psihologije, pedagoške psihologije in specialne pedagogike.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Zgodnje učenje (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše

Zgodnje učenje (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane