B2 d.o.o., Višja strokovna šola

Logistično inženirstvo (Ljubljana) VIŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir logistike
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira vrste višje šole
2
Izbira višje šole
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Logistika, tudi v slovenskih podjetij postaja ena izmed temeljnih funkcij, ki podjetju omogočajo doseganje konkurenčnih prednosti na trgu. V okviru poslovne logistike se obravnavajo vsi tisti problemi poslovnega sistema in njegovih medorganizacijskih odnosov, ki se nanašajo na tokove v samem poslovnem sistemu ter tokove, ki ga povezujejo z zunanjim okoljem.

Zaradi vedno večje pomembnosti logistike prihaja do rasti specializiranih logističnih podjetij, ki se ukvarjajo le z logističnimi storitvami in s tem posledično do kadrovskih potreb, za zapolnitev delovnih mest na tem področju. Zato postaja logistični inženir vedno bolj perspektiven poklic, saj je povpraševanje po logističnih znanjih večje od trenutne ponudbe na trgu dela.

Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktičnouporabnim znanjem za delo v logističnem inženirstvu; pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja logistike; usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov; usposobiti se za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu; postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti; usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu; usposobiti študente za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro- in mikrologističnih mrež.

Vpisni pogoji

 • Končana splošna matura ali
 • končana poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
 • opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 1.705€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Logistično inženirstvo (Ljubljana) (VIŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Omejitev
2019/20 1 30 2 Brez omejitve
2019/20 2 28 /  
2018/19 1 25 8 Brez omejitve
2018/19 2 19 /  
2017/18 1 30 3  
2017/18 2 28 44  
2016/17 1 30 2 Brez omejitve
2016/17 2 28 6 Brez omejitve
2015/16 1 30 2 Brez omejitve
2015/16 2 30 5 Brez omejitve
2014/15 1 60 2 Brez omejitve
2014/15 2 29 6 Brez omejitve
2013/14 1 30 2 Brez omejitve
2013/14 2 28 /  
2012/13 1 60 2  
2012/13 2 30 /  
2011/12 1 30 0  
2011/12 2 30 /  
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2019
 • Vse pravice pridržane