AREMA - Visoka šola za regionalni razvoj SVZ

Evropski regionalni management B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: diplomant evropskega regionalnega managemneta (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

O razvoju regij ne moremo govoriti brez zavedanja, da ga sestavlja najmanj pet vidikov: ekonomski, pravni, informacijski, socialni in okoljski. Izziv je v povezavi in integraciji različnih sektorjev (lokalna samouprava, gospodarstvo, kmetijstvo, energija, trgovina, investicije). Da bi resnično lahko ukrepali, je nujno potrebno koncept razvoja razširiti na vse sektorske politike, in najpomembnejše: na ključne deležnike z gospodarske in negospodarske sfere. Sprejemi zakonodaje, deklaracij in predpisov bodo, na žalost, brez dejanske spremembe razumevanja in znanja procesov na področju razvoja regij, ki upošteva gospodarske in socialne interakcije med akterji, ki sodelujejo v procesu, ostali zgolj mehanizmi prisile, ne pa pot k učinkovitemu in trajnostnemu razvoju slovenskih regij.

Črpanje nepovratnih sredstev v programih EU je zaradi vse slabših razmer v gospodarstvu in na finančnih trgih vedno bolj iskan vir financiranja projektov. Problem mnogih podjetij je v tem, da ne vedo, kako do teh sredstev sploh priti. Ob tem se mnogokrat ne zavedajo, da se uspešnega razvoja ne da graditi brez sodelovanja z negospodarstvom in/ali lokalno samoupravo. To je razlog, da podjetja ne postajajo ključen deležnik v regionalnem razvoju in ne dosegajo zastavljenih ciljev. 
 

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.250€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Evropski regionalni management (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /

Evropski regionalni management (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane