Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje SVZ

Vodenje in kakovost v izobraževanju (v angleščini) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (1 leto)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister managementa izobraževanja
Kraj izvajanja: Celje

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je zasnovan na znanstveni disciplini managementa, predvsem pa na poglabljanju znanja s področja vodenja izobraževanja, ter obenem tudi interdisciplinarno, saj povezuje ekonomske, organizacijske, vedenjske in pravne vede z izobraževanjem. Utemeljen je na ugotovitvah raziskav v svetu in v Sloveniji ter na spoznanjih, da vodje in zaposleni na vseh nivojih za uspešnost pri delu potrebujejo specifično usposabljanje.

Študenti pridobijo temeljna znanja z vseh navedenih področij ter specialna znanja managementa izobraževanja. Namen programa je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni prevzemati najzahtevnejše naloge pri oblikovanju, razvoju in vodenju izobraževanja na vseh nivojih in področjih.

Vpisni pogoji

  • Končan štiriletni študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 KT po ECTS ali
  • končan triletni študijski programu prve stopnje v obsegu 180 KT ter do zaključka magistrskega študija opravljenih skupaj 120 KT - manjkajoče KT študentom določi ustrezna komisija, praviloma izmed drugih učnih enot oz. študijskih obveznosti študijskega programa.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Vodenje in kakovost v izobraževanju (v angleščini) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 30 / /
2019/20 1 40 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane