LPP - Šolska mesečna vozovnica

 • Avtor: Uredništvo Študentski.net
 • Objavljeno: 17.08.2014
 • Zadnja sprememba: 04.01.2019

LPP logo Šolska mesečna vozovnica za Ljubljanski potniški promet je namenjena vsem osnovnošolcem, dijakom in študentom. V letu 2014 je prišlo do treh bistvenih sprememb: nova je vloga za mladoletnega vlagatelja, nov je obrazec za praktično izobraževanje, ter da vlagatelj lahko namesto potrjevanja vloge k njej predloži potrdilo o vpisu.

Subvencionirane mesečno vozovnico si lahko uredite v Potniškem centru LPP na Slovenski 56 v Ljubljani od ponedeljeka, 25. avgusta 2014 dalje.

V primeru podaljšanja statusa pa jo lahko uredite tudi na daljavo. Natančno in v celoti izpolnjeno vlogo z dokazili pošljete po pošti na sedež podjetja "Za podaljšanje terminske Urbane, Celovška 160, 1000 Ljubljana". Urbano pa nato lahko čez štiri delovne dni potrdite na urbanomatu.

Pomembno je, da vlogo v celoti in ustrezno izpolnite, saj nepopolno izpolnjenih vlog ne bo mogoče podaljšati ali jih vnesti v sistem Urbane.

V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju vlog lahko da pokličete na Potniški center LPP na eno izmed številk - 01 430 5174, 01 430 5176, 01 430 5177 - vsak delavnik od 7. do 19. ure in si zagotovite ustrezno informacijo.

Če lahko uredite Urbano na daljavo, storite to, saj boste na ta način nekomu, ki bo lahko Urbano na našem Potniškem centru zato hitreje uredil, polepšali dan!

Prodajna mesta za mestne in primestne vozovnice

 • Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 v Ljubljani
  Odprt je vsak delavnik od 7. do 19. ure, ter tudi ob izbranih sobotah od 7. do 13. ure (30.08.2014, 06.09.2014, 27.09.2014, 04.10.2014)
 • Avtobusna postaja Ljubljana
  Vsak dan od 6. ure do 20. ure
 • PAV Vrhnika
  Cankarjev trg 4 – vsak delavnik od 9. ure do 17. ure
 • Ostala prodajna mesta, kjer se lahko kupi rumena vrednostna Urbana za enkratna potovanja in mesečne vozovnice

Podaljševanje statusa

Kdo je upravičen do podaljševanja statusa na urbani "na daljavo" in ostali načini

Če je vaš prvi izvajalec prevoza medkrajevni, drugi pa LPP, predložite vlogo samo prvemu medkrajevnemu izvajalcu prevoza. Na vsak način pa morate prinesti na LPP potrdilo o plačani mestni vozovnici, katero vam nato zapišemo na Urbano.

V vseh ostalih primerih,

 • če je LPP vaš medkrajevni in mestni prevoznik,
 • če je LPP vaš mestni prevoznik,
 • če je LPP izvajalec prevozov na integriranih linijah znotraj območnega sistema,

morate LPP-ju predložiti Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice.

 

V primeru, da že imate Urbano za mestni potniški promet (območni sistem 1, 2, 3) jo podaljšajte "na daljavo".
Pošljite natančno in v celoti izpolnjeno vlogo po pošti na sedež podjetja "Za podaljšanje terminske Urbane, Celovška 160, 1000 Ljubljana" in nato urbano potrdite čez štiri delovne dni na urbanomatu.

Nakup oziroma prevzem vozovnice na urbanomatu

Kdaj lahko opravim nakup mesečne vozovnice za mestni potniški promet na urbanomatu?

 • 1. Ne morem prevzeti na urbanomatu
  Če ste opravili nakup celoletne ali polletne medkrajevne vozovnice pri medkrajevnem prevozniku in želite urediti (istočasno ali kasneje) celoletno, polletno ali mesečno vozovnico za mestni potniški promet, je potrebno to storiti v Potniškem centru LPP na Slovenski 56 v Ljubljani.
 • 2. Lahko prevzamem na urbanomatu
  V primeru, da ste opravili nakup mesečne medkrajevne vozovnice pri medkrajevnem prevozniku in doplačali za mesečno mestno vozovnico, pa lahko naložite mesečno mestno vozovnico na urbanomatu.

Urbano že imam, kaj sedaj?

1. Dijaki in študenti, ki za prevoz do izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa uporabljate mestni potniški promet in integrirane linije LPP, ki so znotraj območnega sistema

 • Natisnite in izpolnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, ki jo potrdite na vaši šoli oziroma k njej priložite potrdilo o vpisu.
 • Izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, oziroma izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili Potrdilo o vpisu, pošljite po pošti na sedež podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljubljana, s pripisom: "Za podaljšanje terminske Urbane".
  Zaželeno je, da na vlogo zapišete tudi vašo telefonsko številko, saj vas lahko v tem primeru pokličemo, če so kakršnekoli nejasnosti glede vnesenih podatkih.
 • Po preteku štirih delovnih dni od oddaje vloge po pošti, potrdite in podaljšajte Urbano v skladu z navodili na kateremkoli urbanomatu. Ne pozabite, istočasno lahko uredite nakup šolske mesečne vozovnice.

2. Upravičenci do urbane za mestni potniški promet z doplačilom

Po zakonu pripada od januarja 2013 subvencionirana kombinirana šolska vozovnica vsem tistim dijakom in študentom, ki bivajo izven Ljubljane in so istočasno upravičeni do uporabe mestnega potniškega prometa, in to zato, ker potrebujejo do izobraževalne institucije razen prevoza z medkrajevnim prometom tudi prevoz z mestnim potniškim prometom.

 • 2.1. Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane
  • Natisnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo potrdite pri izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa ali pa k izpolnjeni vlogi enostavno priložite Potrdilo o vpisu.
  • Z izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, oziroma z izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili Potrdilo o vpisu, si najprej uredite izbrano subvencionirano vozovnico za medkrajevni promet pri izvajalcu medkrajevnega prometa.
  • S potrdilom o izdani vozovnici za medkrajevni potniški promet obiščite eno izmed treh zgoraj navedenih prodajnih mest (Potniški center LPP, Avtobusna postaja Ljubljana, PAV Vrhnika), kjer si lahko uredite šolsko Urbano mestnega potniškega prometa. S seboj prinesite dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks).
  • Ob nakupu šolske mesečne vozovnice za mestni potniški promet boste doplačali 10€, za polletno šolsko vozovnico (4 mesece) 40€, za polletno šolsko vozovnico (5 mesecev) 50€, za letno študentsko (9 mesecev) 90€, za letno dijaško (10 mesecev) pa 100€. Za nakup polletne in letne vozovnice se bo potrebno odločiti hitro, saj po 20. dnevu prvega meseca veljavnosti nakup ni več možen.
 • 2.2. Izredni dijaki in študenti
  Postopek pridobivanja vozovnice je enak zgornjemu pod naslovom Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane.
 • 2.3. Osnovnošolci
  Šolsko Urbano lahko podaljšate na urbanomatih ali ostalih prodajnih mestih LPP. Izpolnjevanje Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice osnovnošolcem ni potrebno.
 • 2.4. Veljavno za specifične skupine: Mladoletni vlagatelji / Praktično izobraževanje
  Mladoletni vlagatelj vloge morate na vlogi nujno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja.
  Če opravljate praktično izobraževanje morate izpolniti nov obrazec, Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja, in ga prevozniku predložite skupaj z vlogo.

Urbano urejam prvič, kaj sedaj?

1. Dijaki in študenti, ki za prevoz do izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa uporabljate mestni potniški promet in integrirane linije LPP, ki so znotraj območnega sistema:

Na enem izmed zgoraj navedenih prodajnih mest subvencionirane šolske vozovnice referentu predložite:

 • dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks) in
 • pravilno izpolnjeno in ožigosano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice ali pa k izpolnjeni Vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice enostavno priložite Potrdilo o vpisu.

Če so dokumenti ustrezno izpolnjeni in veljavni, Urbano s podaljšanim statusom za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 prejmete takoj.
Cena elektronskega medija - kartica Urbana - je ob prvi izdelavi 2€.

2. Upravičenci do urbane za mestni potniški promet z doplačilom

Po zakonu pripada od januarja 2013 subvencionirana kombinirana šolska vozovnica vsem tistim dijakom in študentom, ki bivajo izven Ljubljane in so istočasno upravičeni do uporabe mestnega potniškega prometa, in to zato, ker potrebujejo do izobraževalne institucije razen prevoza z medkrajevnim prometom tudi prevoz z mestnim potniškim prometom.

 • 2.1. Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane
  • 2.1.1 Medkrajevni prevoznik NI LPP
   • Natisnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo potrdite pri izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa ali pa k izpolnjeni Vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice enostavno priložite Potrdilo o vpisu.
   • Z izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice - oziroma z izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili Potrdilo o vpisu - najprej uredite izbrano subvencionirano vozovnico za medkrajevni promet pri izvajalcu medkrajevnega prometa.
   • S potrdilom o izdani vozovnici za medkrajevni potniški promet obiščite eno izmed treh zgoraj navedenih prodajnih mest (Potniški center LPP, Avtobusna postaja Ljubljana, PAV Vrhnika), kjer lahko uredite šolsko Urbano mestnega potniškega prometa. S seboj prinesite dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks).
   • Ob nakupu šolske mesečne vozovnice za mestni potniški promet boste doplačali 10€, za polletno šolsko vozovnico (4 mesece) 40€, za polletno šolsko vozovnico (5 mesecev) 50€, za letno študentsko (9 mesecev) 90€, za letno dijaško (10 mesecev) pa 100€. Za nakup polletne in letne vozovnice se bo potrebno odločiti hitro, saj po 20. dnevu prvega meseca veljavnosti nakup ni več možen. V mestnem potniškem prometu LPP bo mogoče kupiti letno ali polletno subvencionirano mesečno vozovnico samo v kombinaciji z istovrstno medkrajevno vozovnico.
   • Cena elektronskega medija - kartica Urbana - je ob prvi izdelavi 2€.
  • 2.1.2 Medkrajevni prevoznik JE LPP
   • V tem primeru uredite vse na enem mestu - na Potniškem centru LPP - in nato pridobite enoten izkaz (kartico Urbana) tako za medkrajevni kot tudi mestni potniški promet.
   • Če so dokumenti ustrezno izpolnjeni in veljavni, Urbano s podaljšanim statusom za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 prejmete takoj.
 • 2.2. Izredni dijaki in študenti
  Postopek pridobivanja vozovnice je enak zgornjemu pod naslovom Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane.
 • 2.3. Osnovnošolci
  Na enem izmed prodajnih mest šolske mesečne Urbane predložite referentu veljaven dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list) in šolsko urbano prejmete takoj. Izpolnjevanje Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice osnovnošolcem ni potrebno. Cena elektronskega medija - kartica Urbana - je ob prvi izdelavi 2€.
 • 2.4. Veljavno za specifične skupine: Mladoletni vlagatelji / Praktično izobraževanje
  Mladoletni vlagatelj vloge morate na vlogi nujno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja.
  Če opravljate praktično izobraževanje morate izpolniti nov obrazec, Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja, in ga prevozniku predložite skupaj z vlogo.

Uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane