Sprejem v ŠD - točkovalni sistem

 • Avtor: Uredništvo Študentski.net
 • Objavljeno: 10.10.2012
 • Zadnja sprememba: 04.01.2019

1. Učna oziroma študijska uspešnost

Študentje, vpisani v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov (do 180 točk)

Upošteva se uspeh na poklicni maturi, splošni maturi ali zaključnem izpitu in povprečna ocena v zadnjem letniku srednje šole. Če se je študent vpisal na visokošolski zavod brez mature, poklicne mature ali zaključnega izpita, se upoštevata povprečni oceni zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole.

Točkovanje uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu:

Uspeh pri splošni maturi Uspeh pri poklicni maturi
ali zaključnemu izpitu
Točke
23–34 18–23 5
18–20 14–17 4
13–17 10–13 3
10–12 8–9 2

Točke se izračuna po enačbi:
$$(a + b) * 18 = število točk$$

ali

$$c * 18 = število točk$$

 • a - točke od uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu
 • b - povprečna ocena v zadnjem letniku srednje šole
 • c - vsota povprečnih ocen v zadnjih dveh opravljenih letnikih srednje šole

Študentje, vpisani v 2. ali višji letnik dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov (do 200 točk):

Upošteva se povprečna ocena študija, ki se jo pomnoži z 20.
$$povprečna ocena študija * 20 = število točk$$

Študentje, vpisani v 1. letnik podiplomskih študijskih programov (do 200 točk):

Upošteva se povprečna ocena dodiplomskega študija, ki se jo pomnoži z 20.
$$ povprečna ocena študija * 20 = število točk $$

Študent, ki ponavlja letnik ali zamenja študijski program ali smer

Če študent ponavlja letnik ali zamenja študijski program ali smer študija za študijsko uspešnosti prejme 60 točk.

2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti (do 50 točk)

Za izjemnen uspeh in obštudijske dejavnosti se lahko k točkam za učni ali študijski uspeh prišteje 30 ali 50 točk. Pri dodeljevanju točk se upošteva le eno dokazilo in to tisto, ki študentu prinese več točk. Posamezno dokazilo se lahko uporabi le enkrat.

Dokazila, ki prinesejo 50 točk:

Dokazila, ki prinesejo 30 točk;

 • Maturitetno spričevalo s pohvalo
 • Mednarodna nagrada za umetniške dosežke
 • Status kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitev do osmega mesta na evropskem ali svetovnem prvenstvu, univerziadi ali olimpiadi - velja če študent ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v študentski dom
 • Pohvala ali medalja na mednarodni olimpiadi znanja
 • Državna nagrada za umetniške dosežke
 • Status kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu in ni starejši od 25 let - velja če študent ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v študentski dom
 • Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja

3. Materialni položaj (do 300 točk)

Upošteva se višina povprečne bruto plače v Sloveniji in povprečni bruto dohodek na člana družine. Določi se razliko med njimav odstotkih in se jo pomnoži s 3 po enačbi:

$$100\% - (\frac{a}{b} * 100\%) * 3 = število točk$$

 • a - povprečni bruto dohodek na člana družine
 • b - povprečna bruto plača v Sloveniji

4. Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija (do 100 točk)

Vsak kilometer je vreden eno točko. (1km = 1 točka)

5. Posebne socialne in zdravstvene razmere in druge izjemne okoliščine

 • Težak socialni in/ali zdravstveni položaj (100 točk)
 • Študent starš, ki bo imel tekom študija pri sebi svojega otroka, kateri je mlajši od 6 let ali šoloobvezen (100 točk)
 • Študent, ki je otrok padlih v vojni za Slovenijo ali je žrtev naravnih nesreč in ni starejši od 27 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v študentski dom - k točkam za materialni položaj se prišteje 50 točk

Viri:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane