Zoisove štipendije

 • Avtor: Uredništvo Študentski.net
 • Objavljeno: 10.10.2012
 • Zadnja sprememba: 04.01.2019

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim študentom in študentom za spodbujanje razvoja njihove poklicne poti in doseganju najvišjih izobrazbenih ravni. Osredotočajo se predvsem na spodbujanje in motivacijo nadarjenih mladostnikov ob prehodu iz osnovnošolskega v srednještudijsko izobraževanje, za kar se tudi namenja največ sredstev. Zoisove štipendije dodeluje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Pridobitev štipendije

Pridobi jo lahko vsak bodoči študent, ki se bo, ali študent, ki se že izobražuje v univerzitetnem, visokošolskem ali višješolskem študijskem programu v Sloveniji ali tujini, in ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti in ustrezen uspeh.

Ustrezen uspeh je:

 • za študente 1. letnika študija neposredno ob prehodu iz srednje šole na študij povprečna ocena 4,10 v zadnjem letniku srednje šole ali dosežena zlata matura,
 • za ostale študente pa povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5% v svoji generaciji.

Za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja, za 1. letnik študija, se lahko uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja.

Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v višjem letniku pa se lahko uveljavlja izjemni dosežek, dosežen v času izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero se uveljavlja štipendijo.

Vsak dosežek se lahko uveljavlja samo enkrat. Možno pa je uveljavljati individualni izjemni dosežek ali izjemni dosežek, dosežen v skupini z največ pet člani.

V juniju Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij, v katerem so objavljeni pogoji za pridobitev Zoisove štipendije in način vložitve vloge za prihajajoče študijsko leto.

Javni pozivi (izberi študijsko leto):

študenti ali bodoči študenti, ki izpolnjuje pogoje in še ne prejema Zoisove štipendije, ter študenti, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo vlogo za pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do ustreznega roka, ki je določen v javnem pozivu.

V letu 2016 je za študente rok za oddajo vloge za pridobitev in za nadaljno prejemanje 7. oktober 2016.

Višina štipendije

Zoisova štipendija je sestavljena iz osnove in dodatkov. Osnova je odvisna tega, ali se študent izobražuje v Sloveniji ali tujini. Višina štipendije ni omejena.

Dodatki k osnovi so:

 • Dodatek za vrsto in področje izobraževanja
  Glede na potrebe trga dela jih določi minister, pristojen za delo.
 • Dodatek za študijski uspeh
  Za študente s povprečno oceno 8,5 do 8,9 in 9,0 ali več.
 • Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča:
 • Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Višine osnove in dodatkov

Mirovanje, prenehanje in vračilo

študentu, ki je prejemnik Zoisove štipendije, ta miruje, če ne konča letnika, za katerega je prejemal štipendijo, in mu je dovoljen ponovni vpis v ta letnik.
V primeru, da tekom prejemanja Zoisove štipendije študent ne izpolnjuje več pogojev za njeno pridobitev ali če po enoletnem mirovanju ne priloži dokazil o končanju letnika, za katerega je prejemal štipendijo, se študentu štipendijsko razmerje preneha. Če letnika, za katerega je prejemal Zoisovo štipendijo ne zaključi, je dolžan štipendijo za ta letnik skupaj z obrestmi vrniti.

Viri:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane