Vpis v višje šole

 • Avtor: Uredništvo Študentski.net
 • Objavljeno: 21.10.2012
 • Zadnja sprememba: 16.02.2024

Ministrstvo za šolstvo in šport v začetku februarja izda Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za naslednje študijsko leto. V razpisu so objavljeni študijski programi na višjih šolah in število razpisanih prostih mest za redni in izredni študij.
Priložen je tudi Razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v prihajajočem študijskem letu, s podatki o dijaških domovih in številom prostih postelj.

pis v višješolske študijske programe poteka v dveh prijavnih rokih. V primeru, da je število prijav v določen študijski program večje od števila prostih mest, višje strokovne šole do sredine aprila izdajo sklep o omejitvi vpisa in kandidate nato izberejo glede na število doseženih točk. Način računanja točk je enak za vse višješolske študijske programe.

Pogoji za vpis

 • Opravljena splošna matura, ali
 • opravljena poklicna matura, ali
 • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
 • opravljen mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj, opravljen preizkus znanja iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsehu, določenem za poklicno maturo.

Pri nekaterih študijskih programih je dodatni pogoj za vpis opravljen preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizične spodobnosti. Izvaja se za študijske programe fotografija, medijska produkcija, oblikovanje materialov in organizator socialne mreže.

Pomemben je tudi dodatni pogoj, ki velja od začetka leta 2014.
Kandidatom, ki so bili že tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva, je onemogočen vpis v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (41. člen zakona o višjem strokovnem izobraževanju).

Prijava in vpis sprejetih

Prijava in vpis v višješolske programe potekata v dveh prijavnih in vpisnih rokih:

 • 1. prijavni rok (druga polovica februarja, druga polovica marca)
 • 1. vpisni rok (druga polovica avgusta)
 • 2. prijavni rok (druga polovica avgusta)
 • 2. vpisni rok (druga polovica septembra)

Kandidati v obeh rokih oddajo elektronsko prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe, katero nato natisnjeno in podpisano Višješolski prijavni službi pošljejo priporočeno po pošti, ali pošljejo optično prebran dokument po e-pošti. Kandidat si po prednostnem vrstnem redu izbere enega, dva ali tri študijske programe. Uvrščen bo v prvega, za katerega bo izpolnil pogoje.

Za tiste, ki so sprejeti v izbran študijski program v 1. prijavnem roku, traja vpis na višjih strokovnih šolah do konca avgusta, v 2. prijavnem roku pa konec septembra.

Vsak kandidat se zaradi kršitev postopka v zvezi s prijavnim oziroma izbirnim postopkom lahko tudi pritoži. Pritožba se pošlje po pošti ali osebno vloži pri Višješolski prijavni službi v zato predvidenih rokih za 1. in 2. prijavni rok.

Razpisi za vpis v višje strokovno izobraževanje

Viri:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane