Sprejem v študentski dom

 • Avtor: Uredništvo Študentski.net
 • Objavljeno: 10.10.2012
 • Zadnja sprememba: 03.01.2019

Študentski domovi so namenjeni bivanju študentom, ki se izobražujejo v univerzitetnih in visokošolskih študijskih programih ter so zaradi študija na oddaljeni fakulteti oziroma visoki šoli primorani bivati izven domačega okolja in ki izpolnjujejo določene pogoje.

Splošni pogoji za sprejem v študentski dom:

 • Status študenta in slovensko državljanstvo
 • Oddaljenost njihovega stalnega prebivališča od kraja študija je najmanj 25km; izjemoma manj kot 25km, če ima študent do postajališča javnega prevoznega sredsta najmanj 4km ali če živi v posebno težkih socialnih in/ali zdravstvenih razmerah
 • Povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v istem obdobju
 • Študent ni izključen iz študentskega doma
 • Študent ni v delovnem razmerju ali samozaposlen

Študentom, ki izpolnjujejo zgornje pogoje so na voljo:

 • Sobe v študentskih domovih
 • Sobe v dijaških domovih, kateri del postelj namenijo za študente
 • Subvencije za sobe pri zasebnikih, ki so se prijavili na javni razpis in ki izpolnjujejo zahtevane pogoje v razpisu.

Vsak študent lahko živi v študentskem ali dijaškem domu oziroma prejema subvencijo za sobo pri zasebniku toliko let, kot traja študijski program, po katerem se izobražuje. Če tekom študija študent zamenja študijski program, se upošteva trajanje novega študijskega programa, a se odštejejo pretekla že koriščena leta. Študentje so v primeru izjemnih okoliščinah lahko upravičeni do podaljšanja bivanja oziroma koriščenja subvencije, za kar morajo vložiti prošnjo za podaljšanje z ustreznimi dokazili.

Prosta mesta in razpisi

Vsi podatki o prostih mestih v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih ter vse informacije o sprejemu, oddaji prošenj in rokih za visokošolska središča v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Kranju so objavljeni v Razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih, ki ga v začetku julija za prihajajoče študijsko leto izdajo skupaj študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru.

Razpisi za visokošolska središča v Ljubljani, Mariboru, Kopru (Novi Gorici) in Kranju:

Pisarne za študentske domove lahko objavijo tudi dodatne razpise za sprejem študentov v študentske domove. Dodatni razpisi so objavljeni na spletnih straneh študentskih domov.

Prošnje in roki

Vsi, ki v preteklem študijskem letu niso bivali v študentskem domu ali pri zasebniku, oddajo prošnjo za sprejem. Tisti, ki so bivali ali v študentskem domu ali pri zasebniku, pa prošnjo za podaljšanje bivanja. Prošnjo se izpolni preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Z digitalnim potrdilom se jo lahko odda elektronsko, drugače pa jo je potrebno poslati pristojni pisarni za študentske domove po pošti ali vročiti osebno.
K prošnji je potrebno priložiti vse potrebna dokazila, ki so navedena v razpisu in ki jih pisarna za študentske domove ne pridobi sama.

Roki za oddajo prošenj za sprejem in za podaljšanje bivanja so objavljeni v razpisu.
V letu 2016 je rok 16. avgust za prošnje za sprejem in za podaljšanje.

Prošnja se odda elektronsko z digitalnim potrdilom, priporočeno po pošti ali osebno v pristojni pisarni v posameznem visokošolskem središču. Vsak lahko odda le eno prošnjo za posamezno študijsko leto!

Obdelava prošenj in vselitev

Študente, ki so poslali prošnjo za podaljšanje bivanja in izpolnjujejo pogoje, obvesti pisarna za študentske domove po pošti s sklepom o pravici do podaljšanja bivanja v 30 dneh od dneva, ko je prošnja študenta popolna. Nato se mora študent v treh dneh od prejetja vloge zglasiti v pisarni za študentske zadeve in podpisati aneks k nastanitveni pogodbi.

Študente, ki so poslali prošnjo za sprejem pa pisarne za študentske domove razvrstijo ločeno glede na spol na prednostna seznama po točkovalnem sistemu, ki je določen s pravilnikom o subvencioniranem bivanju študentov. Za posamezno postavko se določi število točk, nato pa se dobljene točke sešteje.
Prednostni seznami so objavljeni na spletnih straneh študentskih domov po 15. septembru in se mesečno osvežujejo. Obenem vsakemu študentu pošljejo sklep o izpolnjevanju pogojev za bivanje in doseženo število točk.

Študenti s prednostnega seznama se vseljujejo po vrsti glede na proste kapacitete. Ko študent pride na vrsto za vselitev prejme od pisarne za študentske domove obvestilo o napotitvi na vselitev in navodila o postopku vslitve. Za podpis nastanitvene pogodbe in vselitev ima časa tri dni od prejema obvestila. Če tega ne stori, izgubi pravico bivanja.

Viri:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane