Ostale štipendije

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 10.10.2012
  • Zadnja sprememba: 04.01.2019

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so nova vrsta štipendij. Dodeljeval jih bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Štipendije bodo namenjene tistim, ki se bodo izobraževali za poklice, kateri so uvrščeni med deficitarne - to so tisti, za katere kadrov na trgu delovne sile primanjkuje.

Dodeljena bo za celoten izobraževalni program na posamezni ravni in bo znašala 100€ na mesec. Področja bodo še določena in sicer za petletno obdobje.

Občinske štipendije

Veliko slovenskih občin razpisuje občinske štipendije, ki so lahko namenjene nadarjenim, tistim iz socialno šibkega okolja in drugim študentom iz njihove občine. Pogoje za pridobitev in višino štipendije v razpisu določi vsaka občina zase. Občine lahko štipendije razpisujejo tudi v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Informacije o občinskih štipendijah in aktualni razpisi so na voljo na občinah samih ali na njihovih spletnih straneh.

Štipendije za izobraževanje v tujini

Te štipendije so namenjene vsem študentom, ki se izobražujejo na ustanovah v tujini. Na voljo so jim različne oblike štipendiranja, v okviru programov Ad futura, ki jih razpisuje Javni sklad za razvoj in štipendiranje, Zoisove, kadrovske in državne štipendije ter štipendije različnih državnih organov, javnih in zasebnih virov. Pogoji za pridobitev posameznih štipendij in pravice ter obveznosti štipendista v okviru posameznega štipendijskega programa so objavljeni v razpisih, določa jih tisti, ki štipendije razpisuje.

Informacije in aktualni razpisi:

Štipendije za študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji

Te štipendije so namenjene Slovencem, ki živijo v zamejstvu ali drugje po Svetu za dodiplomski študij na fakultetah ter visokih in višjih šolah v Republiki Sloveniji za pokritje študijskih in življenskih stroškov.

Več informacij in aktualni razpisi

Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji

Tujim državljanom, ki se izobražujejo v Republiki sloveniji so na voljo različne oblike štipendiranja v okviru programov Ad futura, ki jih razpisuje Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. Poleg tega pa pod določenimi pogoji lahko pridobijo tudi Zoisove, državne, kadrovske ter druge štipendije. Pogoje določi tisti, ki razpisuje štipendije in so objavljeni v razpisih.

Več informacij in aktualni razpisi

Štipendije različnih fundacij

Štipendije podeljujejo tudi različne fundacije, ki so ali zasebne ali pa jih ustanovijo državne inštitucije. Njihov namen je štipendirati najbolj nadarjene učence na področjih, na katerih delujejo.

Viri:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane