Vpis v podiplomski študij

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 21.10.2012
  • Zadnja sprememba: 25.07.2019

Razpise za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje in doktorske študijske programe 3. stopnje objavijo univerze, posamezne fakultete ali samostojni visokošolski zavodi najkasneje 4 mesece pred začetkom študijskega leta na svojih spletnih straneh. Ravno tako objavijo datume informativnih dnevov za posamezni študijski program.

Za magistrske študijske programe 2. stopnje in doktorske študijske programe 3. stopnje ni enotnega razpisa. Razpise objavijo posamezne univerze, samostojni visokošolski zavodi pa informacije o podiplomskih študijskih programih in vpisu objavijo vsak na svojih spletnih straneh. Rok za objavo razpisov je 4 mesece pred začetkom študijskega leta (do konca maja), jih pa nekatere univerze in samostojni visokošolski zavodi objavijo že prej.

Podatki o študijskih programih 2. in 3. bolonjske stopnje na strani Študentski.net se posodobijo v začetku junija.

Razpisi za vpis v podiplomske študijske programe

Podiplomski študij 2.stopnje in 3.stopnje

Informacije o podiplomskih študijskih programih in vpisu so na spletnih straneh zavodov in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijava in roki

Roki za prijavo se razlikujejo glede na univerzo ali posamezni študijski program, večinoma so konec avgusta ali v začetku septembra. Pri študijskih programih s preizkusom posebnih nadarjenosti so roki praviloma prej.

V roku mora vsak kandidat poslati pisno prijavo (ustrezno prijavnico in potrebna dokazila) na univerzo ali na fakulteto oziroma akademijo, ki izvaja izbrani študijski program. Univerze v Mariboru, v Novi Gorici in na Primorskem pa poleg klasične prijave na podiplomski študij omogočata tudi e-prijavo.

V primeru, da je prijav več kot je razpisanih mest se vpis omeji. Pri izbiri se uporabijo naslednja merila, ki so določena za posamezni študijski program.

  • Povprečna ocena dodiplomskega ali magistrskega študija
  • Ocena diplomskega ali magistrskega dela
  • Ocena izbirnih izpitov
  • Rezultat preizkusa posebnih nadarjenosti
  • Drugo

Po izbirnem postopku je do 30. septembra možna prijava in vpis v študijske programe, ki še imajo prosta mesta za vpis. Informacije so dostopne na posamezni fakulteti ali akademiji.

Viri:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane