Pogoji uporabe

 • Avtor: Uredništvo Študentski.net
 • Objavljeno: 24.02.2013
 • Zadnja sprememba: 21.12.2018
 • Strani Študentski.net predstavljajo vodilno slovensko stran, ki želi kar najbolj učinkovito pomagati študentom, bodočim študentom ter vsem ostalim.
 • Za točnost in ažurnost vsebine avtorji strani ne prevzemamo odgovornosti. Vsi prispevki s strani obiskovalcev so poslani prostovoljno in anonimno. Z oddajo prispevka ali vsebine posredno prenesejo pravico objave prispevka na Študentski.net. Ker je nemogoče preveriti neoporečnost oziroma morebitno spornost poslanih vsebin obiskovalcev, zanje ne prevzemamo odgovornosti. O morebitnih spornih vsebinah nas obvestite (glej Kontakt).
 • Vsebine spletnih strani ni dovoljeno objavljati, prenašati ali kako drugače razširjati v komercialne namene, kot tudi ne masovno prenašanje datotek iz naših strani.
 • Študentski.net ne jamči za redno ažuriranje strani, navsezadnje, smo le ljudje in tudi mi imamo življenje, kar pa še ne pomeni, da do posodabljanj ne bo prišlo.
 • Vsi uporabniki in obiskovalci strani uporabljajo vso objavljeno gradivo na lastno odgovornost.
 • Študentski.net ne odgovarja za povezave na sosednjih straneh ki kažejo nanj.
 • Študentski.net ne odgovarja za povezave na strani, katere logotipe lahko zasledite na naših straneh.
 • Niti jaz, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Študentski.net, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Študentski.net ali za morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
 • Vse aktivnosti na straneh se arhivirajo v našo nadzorno bazo. Študentski.net se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in da bodo uporabljeni le v primeru zlorabe storitev!
 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane