Študijske izmenjave

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 24.09.2013
  • Zadnja sprememba: 03.01.2019

Študentje imajo v času dodiplomskega in podiplomskega študija možnost študijske izmenjave, to pomeni da določen del študijskih obveznosti lahko opravijo na drugih izobraževalnih inštitucijah v tujini.

Pri nas so študentom na voljo naslednje študijske izmenjave: AEN, Basileus, Ceepus, Erasmus+ in MAUI.

O izmenjavah

AEN

AEN (Australian European Network) povezuje sedem avstralskih in 27 evropskih univerz. Ustanovljena je bila leta 1999 in omogoča študijske izmenjave za študente vseh treh bolonjskih stopenj. 

Več informacij

Basileus

Basileus (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in Cooperation with EU Universities) je projekt za države Balkana v okviru programa Erasmus Mundus External Cooperation Window. Pričel se je leta 2008 in omogoča izmenjave na vseh stopnjah, dodiplomski, magistrski, doktorski in postdoktorski. Koordinator projekta je Univerza v Ghentu v Belgiji, od naših univerz pa v projektu sodeluje Univerza v Ljubljani. Prednosti programa sta predvsem visoka štipendija za vsakega sodelujočega in kritje vseh potnih stroškov. Posledično pa število prijav vsako leto za več kot desetkrat presega število razpisanih mest.

Več informacij

Ceepus

Ceepus (Central European Exchange Program for University Studies) je program, namenjen študijskih izmenjavam v državah centralne in vzhodne Evrope. Trenutno so članice programa Albanija, Avstrija, Bosnia in Herzegovina, Bolgarija, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Srbia, Slovaška and Slovenija.
Program temelji na osnovi mrež, ki jih ustvarjajo izobraževalne institucije, univerze in fakultete z ustanavljem skupnih študijskih področij, ki temeljijo na sodelovanju med posameznimi podenotami. Izmenjave tako potekajo le med institucijami znotraj posamezne mreže.

Več informacij

Erasmus+

Program Erasmus+ je nov program za obdobje od 2014 do 2020. Podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja. V programu sodeluje 28 članic Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija in Švica.
Erasmus+ združuje programe za izobraževanje in usposabljanje, kot so Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci in Grundtvig. Vključuje pa tudi športne programe.

Več o programu Erasmus+ na naših univerzah:

MAUI - Utrecht Network

MAUI - Utrecht Network je program, ki povezuje konzorcij srednjeameriških univerz MAUI (Mid-America Universities International) ter Utrecht Network, mrežo 31 evropskih univerz iz 29-ih držav.
Nudi možnost brezplačnega študija evropskih študentov v ZDA, saj so le ti oproščeni plačila šolnine.

Več informacij

Kako začetki postopek za izmenjavo?

Več podrobnejših informacij o izmenjavah, pogojih, prijavi,... pa je na voljo na spletni strani vsake fakultete, univerze in visoke strokovne šole, ki zgoraj naštete izmenjave izvaja.

Viri:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane