Sprejem v dijaški dom za študente višjih šol

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 10.10.2012
  • Zadnja sprememba: 16.01.2019

Dijaški domovi so namenjeni tako dijakom, kot tudi študentom višjih šol, ki zaradi študija na oddaljeni šoli začasno bivajo izven domačega okolja. V dijaškem domu lahko biva vsak dijak in študent višje strokovne šole, ki izpolnjuje pogoje za sprejem.

Dijaški domovi poleg prostih mest za sprejem dijakov za vsako študijski leto razpišejo tudi prosta mesta za sprejem študentov višjih šol. Podatki o prostih mestih in ostale informacije so objavljene v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje, ki ga v začetku februarja izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Informativni dnevi v dijaških domovih so v februarju, praviloma istočasno kot na srednjih šolah.

Vsak se v roku, ki je določen v razpisu (konec marca), lahko prijavi samo v en dijaški dom. Izpolnjeno prijavnico pošlje izbranemu dijaškemu domu.
V začetku aprila dijaški domovi prijavljene obvestijo o možnosti bivanja ter o nadaljnem postopku vpisa. Kandidati do sredine aprila lahko svojo prijavo prenesejo v drug dijaški dom.
V primeru večjega števila prijav od števila prostih mest v dijaškem domu, se kandidati izberejo na podlagi meril, ki jih na predlog skupnosti dijaških domov določi minister.

Prijavnica za sprejem v dijaški dom

Vpis v dijaške domove za sprejete je do konca septembra. Dokazila o statusu študenta za vpis dijaški dom pridobi od šole, v katero je sprejeti študent vpisan.

Viri:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane