Kadrovske štipendije

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 10.10.2012
  • Zadnja sprememba: 04.01.2019

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje študentov in podjetij, katera si tako lahko zagotovijo razvoj ustreznih kadrov, študentom pa je omogočeno kvalitetnejše šolanje ter zagotovljena prva zaposlitev po zaključku šolanja. Med vsemi štipendijami so v povprečju najvišje, njihova višina je omejena le navzdol z višino osnovne državne štipendije.

S prijavo na razpise delodaljalcev, kateri podeljujejo kadrovske štipendije, jo lahko pridobi študent, ki izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca, in splošne pogoje po zakonu o štipendiranju:

  • Ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja ni starejši od 26 let,
  • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
  • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
  • ni prejemnik Zoisove, državne ali katere druge štipendije.

Informacije o razpisih so na voljo:

Ob sklenitvi kadrovske štipendije štipendist (študent) in štipenditor (podjetje) podpišeta pogodbo o štipendiranju, v kateri se določijo podrobnejša pravila, pravice in dolžnosti obeh za čas med in po štipendiranju. Praviloma je dolžnost štipendista, da se po končanem šolanju v podjetju zaposli za toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo.

Viri:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane