3. razpis za Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 20.07.2022
  • Zadnja sprememba: 20.07.2022

Z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad za tehnološke in netehnološke projekte.

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so lahko manj zanimive za industrijske partnerje. Z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad. Prijavijo se lahko tako tehnološki in netehnološki projekti.

Inovacijski sklad za razvojne projekte

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

  • študija izvedljivosti ali
  • raziskava trga ali
  • delujoči prototip ali
  • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
  • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Od 5.000 do 25.000 evrov

Posamezni projekt lahko pridobi od 5.000 do 25.000 evrov sredstev, s katerimi lahko krije stroške dela novih sodelavcev, stroške materiala, zunanje stroške, stroške opreme, udeležbo na sejmih in DDV.

Več informacij poiščite na uradni spletni strani.

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane