Drugi poziv za dodelitev izredne denarne pomoči študentom v stiski

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 09.07.2014
  • Zadnja sprememba: 21.12.2018

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje nepovratno denarno pomoč, ki je namenjena študentom in s katero želijo reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom ter s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Posameznemu prosilcu se lahko dodeli denarna pomoč v enkratnem znesku v vrednosti od 450 do 850€. Do nje so upravičeni študentje, ki so v hujši socialni stiski in jim bo ta denarna pomoč pomagala pri razreševanju socialne stiske ter izpolnjujejo enega od naslednjih splošnih pogojev:

  • Imajo status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, ali
  • so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

Študenti lahko oddajo vlogo kadarkoli v času trajanja poziva.

Več o razpisu in prijavi

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane