Javni razpis za program Fulbright 2025

 • Avtor: Uredništvo Študentski.net
 • Objavljeno: 25.01.2024
 • Zadnja sprememba: 25.01.2024

Ne spreglejte javnega razpisa za štipendiranje udeležencev programa Fulbright v letu 2025.

Program Fulbright je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka s strani komisije Fulbright in končne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa.

Sredstva za štipendje v višini 130.000 evrov

Državljani Republike Slovenije lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od letališča v RS oziroma izjemoma od drugega odhodnega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
 • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA1, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo: sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak polni mesec gostovanja v bruto višini:

 • 850,00 EUR, če gostujejo v kategoriji študenti ali
 • 1.050,00 EUR, če gostujejo v kategoriji raziskovalci.

Prijavitelji morajo za pridobitev sredstev za gostovanje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • državljanstvo države pošiljateljice,
 • odobreno gostovanje v državi gostiteljici v okviru programa Fulbright generacije 2025 s strani pristojnega organa v ZDA,
 • poravnane vse zapadle obveznosti do sklada na dan oddaje vloge.

Rok za prijavo je 30. September 2026

Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2025 – 340. JR«.

Več informacij lahko najdete na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane