Objavljen je razpis za Zoisovo štipendijo

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 11.07.2022
  • Zadnja sprememba: 11.07.2022

Razpis za pridobitev Zoisove štipendije je namenjen tistim, ki se prvič prijavljajo za dodelitev.

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še niso bili upravičeni do Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Pogoji za pridobitev

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

• izkazati vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati

• ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku ter so povzeti tudi v javnem razpisu.

Višina štipendije

Mesečni prejemek štipendije znaša 150,38€, oziroma 300,77€ za tujino, pri čemer sta možna dodatka za bivanje (v višini 85,93€) in za štipendiste s posebnimi potrebami (v višini 53,71€).

Časa za oddajo še 91 dni

Vlogo lahko oddate do 10.10.2022 oziroma še naslednjih 91 dni. Oddaja vloge je mogoče preko pošte, skupaj z vsemi dokazili. Po novem pa lahko v letošnjem letu vlogo oddate tudi elektronsko preko portala Moja eUprava.

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane