Od 1. marca višji zneski štipendij

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 01.04.2022
  • Zadnja sprememba: 01.04.2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo sklep o usklajenih višinah transferjev, med drugim so zvišali tudi višino štipendij.

S 1. marcem 2022 se tako spreminja tudi višina Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ter štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Nove višine štipendij

Zoisova štipendija bo od marca naprej mesečno znašala 128,90 EUR za dijaka in 150,38 EUR za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, bo Zoisova štipendija mesečno znašala 257,80 EUR za dijaka in 300,77 EUR za študenta. Višata pa se tudi zneska za dodatek za bivanje (85,93 EUR) ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (53,71 EUR). Štipendija za deficitarne poklice bo od 1. 3. 2022 mesečno znašala 107,42 EUR, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu pa 214,84 EUR mesečno.

Namen štipendij in kako do nje

S podeljevanjem štipendij v državi spodbujajo izobraževanje in pridobivanje višje ravni izobrazbe, izboljšujejo zaposljivost mladih, pri terciarnem izobraževanju pa prispevajo tudi k skrajšanju obdobja do zaključka študija.

Več informacij o vseh štipedijah, ki so na voljo, pogojih za njihovo pridobitev najdete na našem portalu, na uradnem spletnem mestu državne uprave ali pa na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane