Podiplomski študij za prihodnost

  • Objavljeno: 10.04.2024
  • Zadnja sprememba: 15.04.2024
  • sponzorirana objava

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) spada med vodilne slovenske izobraževalne institucije, ki nudi tako brezplačen redni kot tudi izredni študij na vseh treh stopnjah. Kakovostni študijski programi študentom omogočajo pridobivanje najbolj aktualnih teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj potrebnih za uspeh v dinamičnem svetu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Najbolj pestra izbira aktualnih vsebin je ravno med njihovimi podiplomskimi študijskimi programi.

Tisti, ki želijo nadgraditi povezavo družboslovnih znanj z informatiko, se bodo našli v magistrskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi. Ta študijski program izobražuje bodoče managerje informacijskih sistemov, oblikovalce uporabniške izkušnje, projektne managerje ter odločevalce, sposobne razumevanja pomena in uporabe IKT v družbi.

Bolj programersko in razvojno usmerjene posameznike bo navdušil magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije. V okviru tega programa se namreč poglobili znanje programiranja, naprednih metod analize podatkov, razvoja uporabniške izkušnje in uporabe umetne inteligence v organizacijah. Diplomanti tega programa se lahko, med drugim, zaposlijo kot razvijalci in analitiki programske opreme, razvijalci spletnih rešitev in upravljalci podatkovnih baz. 

Za računalniške in statistične navdušence je prava izbira magistrski študijski program Podatkovne znanosti, saj združuje najboljše obeh svetov. Ta študij namreč poglobi znanje sodobne analize podatkov ter specifičnih znanj, povezanih s posebnimi zvrstmi podatkov. Vključuje tudi seznanjanje s širokim naborom naprednih metod analize podatkov ter ostalih konceptov sodobne podatkovne znanosti in pridobitev kompetenc za samostojen razvoj algoritemskih in programskih rešitev za različne vrste problemov. Diplomanti so zaposljivi v celotnem IKT sektorju, v javnih ustanovah, ki se ukvarjajo s podatki, ter praktično v vseh branžah gospodarstva.

Magistrski študijski program Kibernetska varnost ponuja poglobljena znanja s področij varovanja IKT v organizacijah, metod in tehnik zaščite ter varovanja zaposlenih pred kibernetskimi grožnjami. Diplomanti tega magistrskega študijskega programa bodo usposobljeni za strokovna in vodilna delovna mesta na področju informacijske in kibernetske varnosti.

Poslovna informatika je magistrski študijski program, ki poglobi znanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v poslovanju organizacij ter metod in tehnik digitalne preobrazbe organizacij. V okviru tega programa se študente usposobi za delo na strokovnih in vodilnih delovnih mestih v oddelkih za informatiko in tudi drugih poslovnih oddelkih ter za vodenje delovnih skupin za realizacijo projektov digitalizacije, informatizacije in prenove poslovanja.

Na FIŠ lahko študirate tudi na tretji stopnji, in sicer na doktorskem študijskem programu Informacijska družba. Izobrazil vas bo za znanstveno-raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področjih, ki so povezana z informacijsko družbo. Tekom študija usvojite zahtevno raziskovalno metodologijo in se seznanite z najnovejšimi rezultati in odprtimi raziskovalnimi vprašanji na izbranih področjih. Prednost doktorskega študija, pa je tudi ta, da je zanj mogoče pridobiti sofinanciranje.

Pomembna prednost študija na FIŠ je gotovo tudi možnost sodelovanja na predavanjih in vajah preko spleta na vseh treh stopnjah študija. Študenti lahko tako individualno izbirajo ali se bodo predavanj udeležili v živo, v prostorih fakultete, ali preko spleta od koderkoli v Sloveniji ali v tujini. Poleg tega velja izpostaviti še FIŠ-eve mednarodno uveljavljene, a študentom vedno dostopne profesorje in raziskovalce, prijazne strokovne sodelavce ter tesno sodelovanje s podjetji iz lokalnega okolja. Vse navedeno se tako skupaj poveže v odlično študijsko izkušnjo po meri posameznika.

FIŠ-evi diplomanti se zaposlijo zelo hitro po zaključku študija, nekateri že med samim študijem. Veliko je tudi povpraševanja različnih podjetij po študentih neposredno na fakulteto – tako preko kariernega centra kot tudi neposredno pri predavateljih. To dokazuje, da se na Fakulteti za informacijske študije izobražuje za opravljanje najbolj zaželenih poklicev sedanjosti in prihodnosti. Več informacij je dostopnih na spletni strani fakultete na www.fis.unm.si.

Naročnik objave: Fakulteta za informacijske študije

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane