Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v akademskem okolju

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 21.04.2021
  • Zadnja sprememba: 14.02.2022

Družbo, v kateri živimo, nemalokrat zaznamujejo tudi primeri neprimernega vedenja ali celo nasilja. Ali prepoznate znake in veste kako ukrepati, če postanete žrtev?

Na Univerzi v Ljubljani so v začetku aprila organizirali okroglo mizo na temo prepoznavanja in preprečevanja nasilja v akademskem okolju. Ob tem so poudarili pomen pravočasnega odkrivanja in primernega razreševanja konfliktov ter zavezovanje k spoštovanju dostojanstva posameznikov.

Kaj je nasilje?

Vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, prekomerno posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje, je nesprejemljivo in ga lahko razumemo kot neke vrste nasilje.

Čeprav prepoznavamo tri glavne oblike nasilja, je vsem skupna ena stvar - očitno negativno vedenje ali ravnanje, usmerjeno proti posamezniku, z namenom ali učinkom povzročiti fizično, psihološko, spolno ali ekonomsko škodo:

  1. Nadlegovanje je vedenje, povezano z osebno okoliščino.
  2. Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave.
  3. Trpinčenje je vsako ponavljajoče se ali sistematično očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje.

Učinek ali namen vseh vrst nasilja je prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. Ob tem je potrebno zavedanje, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oz. povzročiteljica in nikoli žrtev!

Se je kdaj zgodilo tudi vam?

Če doživljate nasilje in potrebujete pomoč se za seznam virov pomoči obrnite na Društvo za nenasilno komunikacijo. Za žrtve spolnega nasilja pa informacije in pomoč ponuja združenje Moč.

Več informacij o prepoznavanju nasilja in njegovem preprečevanju najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Česa si v 2022 najbolj in največ želiš?

Rezultati

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane