Razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 10.08.2022
  • Zadnja sprememba: 10.08.2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu za leto 2022.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030.

Kdo se lahko prijavi?

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 1.000.000,00 EUR.

Možnost prijave in pogoji

Čas trajanja javnega razpisa je do 15. septembra 2022 do 14. ure. Pogoji za prijavo so na voljo na uradni strani Agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije na tej povezavi.

Prijavo je potrebno izpolniti in oddati v tiskani in elektronski obliki.

Srečno!

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane