Rezultati za pridobitev Zoisove štipendije za študente

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 05.02.2015
  • Zadnja sprememba: 21.12.2018

V šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 je sklad podelil preko 1.500 novih Zoisovih štipendij dijakom in študentom.

Zadnjo skupino vlagateljev za pridobitev Zoisove štipendije sestavljajo študenti višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študenti magistrskega študija. Za dodelitev Zoisove štipendije so morali ti vlagatelji izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev:

  • povprečno oceno vsaj 8,50 v preteklem študijskem letu in
  • vsaj en ustrezni izjemni dosežek.

Zoisovo štipendijo je tako pridobilo 73 študentov višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študentov magistrskega študija, ki so se pridružili preko 1.450 dijakom in študentom, ki so z letošnjim šolskim oziroma študijskim letom že pridobili Zoisovo štipendijo po novem zakonu o štipendiranju.

Vlagatelji v tej zadnji skupini bodo odločbe o dodelitvi Zoisove štipendije prejeli v začetku februarja 2015, prvo nakazilo štipendije pa predvidoma 10. februarja 2015, pri čemer se štipendije izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij od začetka trenutnega študijskega leta.

Ostali dijaki in študenti, ki so oddali vloge za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko ali študijsko leto 2014/2015, bodo o odločitvi obveščeni predvidoma do konca februarja 2015.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

  • © Študentski.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane