Štipendije v okviru Univerze v Ljubljani

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 19.01.2023
  • Zadnja sprememba: 19.01.2023

Univerza v Ljubljani svojim študentom nudi kar 6 štipendij. Preverite in se prijavite!

Štipendija fundacije Parus

Za štipendijo lahko kandidirajo najuspešnejše diplomantke in diplomanti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani – tako za podiplomski študij na matični fakulteti kot tudi za študij na najuglednejših svetovnih univerzah, med katere sodita na primer tudi Harvard in Yale.

Štipendija se podeljuje enkrat letno, število razpisanih štipendij pa določi komisija. Več informacij poiščite tule.

Štipendija Kanfljeve ustanove

Štipendija Knafljeve ustanove je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju. 

Več informacij poiščite tule.

Štipendije Pahernikove ustanove

Štipendije iz sredstev Pahernikove ustanove so namenjene študentom (državljanom RS) na drugi in tretji stopnji študija gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, zlasti tistim, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri opravljanju svojih obveznosti. 

Več informacij poiščite tule.

Tumova štipendija

Štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega (izjemoma magistrskega študija), diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij (izjemoma magistrski študij), na visokošolskih ustanovah v Avstriji in tudi drugod po Evropi. Dodeli se za eno študijsko leto

Več informacij poiščite tule.

Štipendija Milana Lenarčiča

Štipendija ustanove je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. 

Več informacij poiščite tule.

Likarjev sklad

Zasebni štipendijski sklad je bil ustanovaljen z namenom podpirati študente Univerze v Ljubljani pri njihovem študiju na Tehniški univerzi München (TUM). Prijavijo se lahko nadpovprečni študenti Univerze v Ljubljani, ki se želijo na Tehniški univerzi München izobraževati na področju inženirskih ved. 

Več informacij poiščite tule.

 

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane