Subvencionirano bivanje študentov – podaljšan rok prijave

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 17.08.2023
  • Zadnja sprememba: 17.08.2023

Rok za oddajo prošnje za bivanje študentov za študijsko leto 2023/2024 je podaljšan do 23. avgusta 2023.

Rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo, se zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale ob nedavnih poplavah, podaljšuje do vključno 23. avgusta 2023.

Študenti, prizadeti v nedavni poplavi, so upravičeni do dodatnih 100 točk

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov v 18. členu vsebuje določbo, ki omogoča, da se študentom, žrtvam naravnih nesreč (kamor prištevamo tudi nedavne poplave), k skupnemu številu točk prišteje dodatnih 100 točk. To velja tudi za tiste študente, ki so prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja že oddali. Ti študentje pristojni pisarni za študentske domove sporočijo, da želijo zaprositi za dodatne točke iz razloga nedavnih poplav in prošnjo dopolnijo.

Rok za oddajo: 23. avgust

Študenti morajo do 23. avgusta 2023 na spletnem portalu eVŠ oddati:

  • prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/24 oziroma
  • prošnjo za sprejem na subvencionirano bivanje v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/24, če želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo.

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

11.951 mest za subvencionirano bivanje

Skupaj je razpisanih 11.951 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4620 in 7331 za podaljšanje bivanja, ter 42 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito.

Višina subvencije med 27,8 in 32€

Višina subvencije v študijskem letu 2023/2024 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 27,80 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

Več informacij lahko najdete v javnem razpisu.

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane