Zoisove štipendije za 2014/2015

  • Avtor: Uredništvo Študentski.net
  • Objavljeno: 24.06.2014
  • Zadnja sprememba: 21.12.2018

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javna poziva za dodelitev in podaljšanje prejemanja Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.

Za dodelitev Zoisove štipendije so se z uveljavitvijo novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je začel veljati s 1.1.2014 ter pravilniki, sprejetimi na njegovi podlagi, pravila nekoliko spremenila. Vlagatelji morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izjemni dosežek in ustrezen šolski ali študijski uspeh, ki so ga dosegli v predhodnem šolskem oziroma študijskem letu izobraževanja pred 2014/2015 in sicer ali zlato maturo v Republiki Sloveniji ali uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali ustrezno povprečno oceno.

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije pa morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izpolnjevanje vsaj enega izmed pogojev: ustrezna povprečna ocena iz šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014 ali uvrstitev med najboljših 5 % študentov oziroma dijakov v v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 ali izjemni dosežek dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.

Vlogo s potrebnimi dokazili je potrebno poslati po pošti priporočeno ali vložiti osebno na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Rok za oddajo vloge je 5. september 2014 za dijake ter 8. oktober 2014 za študente.

Več o Zoisovih štipendijah...

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane