Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL

Oblikovanje vizualnih komunikacij - Smer grafično oblikovanje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Osnova za izdelavo smeri programa Oblikovanja vizualnih komunikacij je več kot dvajsetletna praksa poučevanja vizualnih medijev na dosedanjem Oddelku za oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL. Izkušnje so uporabljene pri sestavi predlaganih programov, tako v smislu razdelitve na smeri, kot medsebojne povezave, tako praktičnih, kot teoretskih predmetov. Bistvo novih programov je mrežna prepletenost in možnost prehajanja posameznih znanj, tako med smermi programa, kot ostalimi študijskimi vsebinami na ALUO.

Prvi letnik je skupen, s skupnimi vsebinami in predmetnikom. Drugi in tretji imata ločene študijske vsebine, osnovni predmet vsake smeri tako prevzame več ur, obseg ostalih skupnih, pa je temu primerno zmanjšan. Predvsem tretji letnik ima velik obseg izbirnih predmetov. Ti so skupni za vse študente oddelka, ki so pri izbiri povsem svobodni.

Po dokončani I. stopnji univerzitetnega študijskega program je logično nadaljevanje študija na isti smeri, pod določenimi pogoji pa je možna tudi menjava smeri.

Diplomanti tekom študija pridobijo naslednje kompetence: sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic oblikovalskega procesa; obvladanje raziskovalnih metod v oblikovanju, njegovih postopkov in procesov; razvoj kritične in samokritične presoje rezultatov oblikovalskega dela; sposobnost uporabe znanja v praksi; avtonomnost v strokovnem delu; razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju; etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki; kooperativnost, delo v skupini.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen prezkus nadarjenosti
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega maturitetnih predmetov: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Program je smer študijskega programa "Oblikovanje vizualnih komunikacij"

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Oblikovanje vizualnih komunikacij - Smer grafično oblikovanje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2022/23 1 10 44 10 Omejitev, minimum je 62,82
2021/22 1 10 82 10 Omejitev, minimum je 53,93
2020/21 1 10 42 10 Omejitev, minimum je 62,3
2020/21 2 1 2 1 Omejitev, minimum je 85,3
2019/20 1 10 47 10 Omejitev, minimum je 66,9
2018/19 1 10 38 10 Omejitev, minimum je 69,35
2017/18 1 10 47 10 Omejitev, minimum je 71,95
2016/17 1 10 50 10 Omejitev, minimum je 70,35
2015/16 1 10 33 10 Omejitev, minimum je 68,5
2014/15 1 10 50 10 Omejitev, minimum je 68,03
2013/14 1 12 35 12 Omejitev, minimum je 54,53
2013/14 2 1 2 1 Omejitev, minimum je 62,75
2012/13 1 10 49 10 Omejitev, minimum je 73,2
2011/12 1 10 59 10 Omejitev, minimum je 65,7
2011/12 2 1 3 1 Omejitev, minimum je 58,45
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2022
 • Vse pravice pridržane