Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL

Slikarstvo - Smer slikarstvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slikar (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Celoten študij na Oddelku za slikarstvo je organiziran v obliki razvojne spirale, na kateri se v različnih fazah in na različnih ravneh vključujejo strokovna in splošna znanja, ateljejske izkušnje in tehnološki razvoj, ki skupaj študente spodbujajo k reševanju problemov, eksperimentiranju in inovativnemu mišljenju ter jim odpirajo poti k možnostim individualne prakse.
Poglavitni cilj dodiplomskega študija na Oddelku za slikarstvo je v tem, da se študentom preko premišljeno in koherentno sestavljenega študijskega programa s kombinacijo ateljejskih, teoretičnih in strokovnih predmetov omogoči pridobitev primernega znanja in razumevanja, razvoj nujnih osebnih atributov in obvladovanje bistvenih spretnosti, ki opremijo in pripravijo študente za nadaljnji osebni razvoj v okviru likovne umetnosti in za profesionalno umetniško prakso.
Namen dodiplomskega študija slikarstva je usposabljanje novih generacij likovnih delavcev, izobražencev in ustvarjalcev, ki so s pridobljenimi znanji, spretnostmi in izkušnjami sposobne zastaviti samostojno umetniško pot oziroma so usposobljene za nadaljevanje študija na 2. stopnji.

Po prvem skupnem letniku študija na Oddelku za slikarstvo se študenti, z izbiro mentorja glavnega ateljejskega predmeta, odločijo za eno od treh smeri - slikarstvo, grafika, video in novi mediji.
Vse tri smeri druži raziskovanje podobe kot enega od osnovnih postulatov človekovega zavedanja in doumevanja sveta ter njene transformacije skozi različne postopke in tehnike.

Izbrana študijska smer vodi študente k diplomi 1. stopnje, ko imajo možnost zamenjati smer – specialnost in lahko nadaljujejo študij na 2. stopnji.

Smeri na Oddelku za slikarstvo se bolj ali manj razlikujejo ena od druge: medtem ko se študij Slikarstva in Grafike razlikujeta med seboj le po glavnem ateljejskem predmetu in delih tehnologije, ostale obvezne teoretične in ateljejske predmete pa imata enake, pa se študij Videa in novih medijev zaradi svojih posebnih produkcijskih specifik in potreb bolj razlikuje od ostalih dveh. Temelji na drugačni zasnovi tehnologije in teoretičnih vsebin, ki so potrebne za znanje, razmišljanje in delovanje na področju videa in novih medijev.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen prezkus nadarjenosti
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Program je smer študijskega programa "Slikarstvo"

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Slikarstvo - Smer slikarstvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 15 64 15 Omejitev, minimum je 63,07
2020/21 1 15 57 15 Omejitev, minimum je 58,5
2019/20 1 15 56 15 Omejitev, minimum je 54,15
2018/19 1 15 32 15 Omejitev, minimum je 45,75
2017/18 1 15 44 15 Omejitev, minimum je 49,4
2016/17 1 15 42 15 Omejitev, minimum je 65
2015/16 1 15 57 15 Omejitev, minimum je 49,32
2014/15 1 15 42 15 Omejitev, minimum je 46,05
2013/14 1 15 44 15 Omejitev, minimum je 44,95
2012/13 1 18 38 18 Omejitev, minimum je 62,28
2011/12 1 20 58 20 Omejitev, minimum je 45,6
2011/12 2 2 8 2 Omejitev, minimum je 72,45
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane