Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL

Kemijska tehnologija B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Kemijska tehnologija predstavlja vez med naravoslovno-matematičnimi in tehniškimi znanostmi. Značilnost tega programa je, da je naravnan na aplikativno delo diplomantov na široki paleti delovnih mest v industriji, raziskovalnih inštutucijah, upravnih organih in drugod.

Prenova in posodabljanje učnega programa je pogojena tako z zunanjimi faktorji, usmeritvami Evropske unije in Republike Slovenije na področju visokega šolstva kot tudi notranjimi. Med slednje sodi potreba po stalnem posodabljanju visokošolskih programov s katero se odgovarja na dinamične spremembe v razvoju področij kemije in kemijske industrijske proizvodnje in tudi drugih sorodnih področij kot so farmacija, materiali,... Spremembe so potrebne tudi zaradi povečane skrbi za varovanje okolja, večje varnosti pri prometu in proizvodnji različnih kemikalij,... Glede na to, je program kombinacija tako fundamentalnih kemijskih znanj kot tudi bolj aplikativnih in tehnološko in inženirsko usmerjenih znanj.

Te sposobnosti in kompetence si bodo kandidati pridobili v sodobno zasnovanem programu, ki bo poleg klasičnih oblik podajanja splošnih in strokovnih predmetov vključeval tudi veliko praktičnega dela in projektnih nalog. Študenti se bodo pri svojem delu uporabljali sodobno informacijsko tehnologijo in na osnovi obdelave rezultatov in njihovega vrednotenja pripravljali poročila in predstavitev svojih dosežkov pred učnim osebjem fakultete, vabljenimi strokovnjaki iz gospodarstva ter svojimi kolegi kar bo dodatna izkušnja za profesionalno delo po zaključku študija.

Vpisni pogoji

 • Opravljen zaključni izpit ali
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Kemijska tehnologija (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 70 163 70 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 75
2021/22 2 7 29 7 Omejitev, minimum je 89
2020/21 1 70 101 71 Omejitev, minimum je 81
2019/20 1 70 78 72 Omejitev, minimum je 74
2019/20 2 2 15 2 Omejitev, minimum je 90,98
2018/19 1 70 78 70 Omejitev, minimum je 76,5
2018/19 2 4 13 5 Omejitev, minimum je 98,02
2017/18 1 70 107 70 Omejitev, minimum je 81
2017/18 2 6 24 6 Omejitev, minimum je 88,5
2016/17 1 70 100 71 Omejitev, minimum je 79
2016/17 2 2 19 2 Omejitev, minimum je 95,8
2015/16 1 70 132 73 Omejitev, minimum je 76
2014/15 1 90 84 90 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 70
2013/14 1 120 132 130 Omejitev, minimum je 63
2013/14 2 5 50 5 Omejitev, minimum je 83
2012/13 1 120 86 120 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 50
2012/13 2 12 90 15 Omejitev, minimum je 86
2011/12 1 120 57 77 Brez omejitve
2011/12 2 55 58 58 Omejitev, minimum je 54
2010/11 1 120 65 74 Brez omejitve
2010/11 2 56 55 57 Omejitev, minimum je 57
2009/10 1 120 90 112 Brez omejitve
2009/10 2 36 55 41 Omejitev, minimum je 60
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane