Fakulteta za upravo UL

Upravljanje javnega sektorja B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant upravnih ved (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Univerzitetni študijski program Uprava daje potrebna teoretična, metodološka in raziskovalna znanja, ki so potrebna za nadaljevanje študija na drugi stopnji, hkrati pa tudi praktična znanja ter usposobljenost za delo v praksi. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov za najširšo paleto delovnih mest v javni in poslovni upravi, to je v celotnem javnem sektorju od državne uprave, širše javne uprave, javnih podjetij do zasebnih podjetij, še zlasti tistih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem. Naravnan je interdisciplinarno in daje poglobljena teoretična upravno-pravna, ekonomska, organizacijska ter informacijska znanja, potrebna za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave, uspešno samostojno raziskovalno, strokovno ali vodstveno delo tudi na najzahtevnejših delovnih mestih ter reševanje zahtevnejših problemov.

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v celotnem obsegu predpisanih študijskih ur. Študijski proces pri rednem študiju poteka v obliki predavanj, vaj in seminarjev. Namen predavanj je seznaniti študente s teoretičnimi osnovami predmetov in ga prikazati z uporabo v praksi. Vaje so namenjene utrjevanju osnovnega znanja in podrobnejšemu obravnavanju praktičnih primerov.

Izvedba izrednega študija je prilagojena potrebam in omejenim časovnim možnostim izrednih študentov. Študij je organiziran tako, da se predavanja vseh treh letnikov izvedejo v štirih letih. Predavanja praviloma potekajo ob torkih, četrtkih in petkih popoldne ter ob sobotah dopoldne po pet šolskih ur. Predavanja potekajo na sedežu fakultete. Pri posameznem predmetu so predavanja organizirana praviloma v eni tretjini obsega, ki je predviden za redni študij.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Upravljanje javnega sektorja (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 120 94 27 Brez omejitve
2021/22 2 97 35 49 Brez omejitve
2020/21 1 120 46 39 Brez omejitve
2020/21 2 90 43 50 Brez omejitve
2019/20 1 120 36 30 Brez omejitve
2019/20 2 94 28 40 Brez omejitve
2018/19 1 120 36 36 Brez omejitve
2018/19 2 91 35 49 Brez omejitve
2017/18 1 120 30 28 Brez omejitve
2017/18 2 96 34 34 Brez omejitve
2016/17 1 160 35 35 Brez omejitve
2016/17 2 130 37 47 Brez omejitve
2016/17 3 84 / /
2015/16 1 160 43 54 Brez omejitve
2015/16 2 115 37 43 Brez omejitve
2015/16 3 60 / /
2014/15 1 160 45 40 Brez omejitve
2014/15 2 122 49 51 Brez omejitve
2014/15 3 80 / /
2013/14 1 136 42 38 Brez omejitve
2013/14 2 104 69 67 Brez omejitve
2013/14 3 49 / /
2012/13 1 200 65 51 Brez omejitve
2012/13 2 150 55 62 Brez omejitve
2012/13 3 99 / /
2011/12 1 200 103 76 Brez omejitve
2011/12 2 137 83 79 Brez omejitve
2010/11 1 240 125 101 Brez omejitve
2010/11 2 152 126 122 Brez omejitve
2009/10 1 240 176 173 Brez omejitve
2009/10 2 86 142 88 Omejitev, minimum je 51
2008/09 1 240 224 233 Brez omejitve
2008/09 2 41 144 41 Omejitev, minimum je 59
2007/08 1 225 230 235 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 52,5
2006/07 1 225 270 228 Omejitev, minimum je 48,5
2005/06 1 250 200 246 Brez omejitve
2005/06 2 4 105 4 Omejitev, minimum je 84,5
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane