Naravoslovnotehniška fakulteta UL

Geotehnologija in okolje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir geotehnologije in rudarstva (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program Geotehnologija in rudarstvo daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive narave. Vedno bolj se v tem okviru izkazuje potreba tudi po drugih znanjih, na primer iz ekonomike in informacijskih tehnologij. Diplomanti prve stopnje pridobijo dovolj temeljnih in strokovnih znanj za nadaljevanje na drugi stopnji. S programom študentje pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, dela za izvajanje merjenj in sledenj v naravi, dela za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanje z okoljem, trdnimi odpadnimi snovmi,...

Pridobljena znanja in sposobnosti omogočajo uspešno delo na zahtevnejših strokovnih in tudi vodstvenih delovnih mestih tako v javnih kot tudi v zasebnih podjetjih. Prednost ima zaposlovanje v rudarskih, gradbenih, komunalnih in cestnih podjetjih ter drugih bazičnih industrijskih panogah, ki vključujejo potrebe po pridobivanju mineralnih surovin in aktivnostih v zemeljski skorji, ki so povezane z gradnjo infrastrukturnih objektov, odlagališč, deponij, sanacij poškodovanih območij,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, fizika, tuji jezik - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Geotehnologija in okolje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 25 9 0 Brez omejitve
2021/22 2 25 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 25 4 3 Brez omejitve
2020/21 2 22 4 2 Brez omejitve
2019/20 1 25 5 2 Brez omejitve
2019/20 2 23 3 1 Brez omejitve
2018/19 1 25 7 2 Brez omejitve
2018/19 2 23 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 25 3 4 Brez omejitve
2017/18 2 22 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 25 0 0 Brez omejitve
2016/17 2 25 0 2 Brez omejitve
2016/17 3 23 / /
2015/16 1 30 2 2 Brez omejitve
2015/16 2 28 2 4 Brez omejitve
2015/16 3 24 / /
2014/15 1 30 8 6 Brez omejitve
2014/15 2 24 4 4 Brez omejitve
2014/15 3 20 / /
2013/14 1 35 6 4 Brez omejitve
2013/14 2 30 4 5 Brez omejitve
2013/14 3 18 / /
2012/13 1 35 7 6 Brez omejitve
2012/13 2 29 5 4 Brez omejitve
2012/13 3 23 / /
2011/12 1 35 6 5 Brez omejitve
2011/12 2 31 5 3 Brez omejitve
2011/12 3 28 / /
2010/11 1 35 5 3 Brez omejitve
2010/11 2 32 5 6 Brez omejitve
2009/10 1 35 2 2 Brez omejitve
2009/10 2 33 2 1 Brez omejitve
2008/09 1 35 9 5 Brez omejitve
2008/09 2 31 4 3 Brez omejitve
2007/08 1 35 3 1 Brez omejitve
2007/08 2 34 7 5 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane