Pedagoška fakulteta UL

Specialna in rehabilitacijska pedagogika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti študentke in študente za kakovostno izvajanje kontinuuma programov inkluzivno vzgojno-izobraževalnega in rehabilitacijskega dela za osebami s posebnimi potrebami v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih.

Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike tekom izobraževanja pridobijo: osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami; kompetence za praktično delovanje na področju preverjanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja ter evalvacije izvedbenih programov za te osebe; kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci in starši oziroma skrbniki oseb s posebnimi potrebami; dodatna znanja na izbranih področjih, kar omogočajo izbirni predmeti ter njihovo seminarsko in projektno delo; temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk



Maturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Specialna in rehabilitacijska pedagogika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2020/21 1 35 65 37 Omejitev, minimum je 88,5
2019/20 1 35 91 35 Omejitev, minimum je 88,5
2018/19 1 35 68 35 Omejitev, minimum je 85
2017/18 1 40 96 42 Omejitev, minimum je 87
2016/17 1 40 79 41 Omejitev, minimum je 86,6
2015/16 1 40 108 41 Omejitev, minimum je 87,2
2014/15 1 40 99 40 Omejitev, minimum je 84
2013/14 1 40 123 43 Omejitev, minimum je 86
2012/13 1 40 174 40 Omejitev, minimum je 86
2012/13 2 2 32 2 Omejitev, minimum je 91
2011/12 1 60 98 63 Omejitev, minimum je 71
2010/11 1 45 79 50 Omejitev, minimum je 74
2009/10 1 40 109 41 Omejitev, minimum je 83
2009/10 2 2 19 2 Omejitev, minimum je 75
Prikaži starejše

Specialna in rehabilitacijska pedagogika (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2020/21 1 30 22 29 Brez omejitve
2020/21 2 4 / /
2018/19 1 30 19 23 Brez omejitve
2018/19 2 10 8 10 Omejitev, minimum je 73
2016/17 1 30 19 21 Brez omejitve
2016/17 2 11 19 11 Omejitev, minimum je 59
2014/15 1 30 29 30 Brez omejitve, minimum za 2.in 3. željo je 74
2014/15 2 2 7 2 Omejitev, minimum je 86
2013/14 1 30 27 30 Brez omejitve, minimum za 2.in 3. željo je 73
2013/14 2 3 19 3 Omejitev, minimum je 84,5
2012/13 1 30 37 30 Omejitev, minimum je 63
2012/13 2 9 21 9 Omejitev, minimum je 80,5
2012/13 3 2 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane