Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

Ekonomske in poslovne vede B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

S programom se postavlja študente v položaj odgovornih in aktivnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Ponuja se jim možnost, da si po lastnih poklicnih ambicijah prilagodijo znaten del študijskega programa in izberejo tiste predmete, s katerimi bodo pridobili taka strokovna znanja, za katera bodo sami ocenili, da so pomembna za njihov osebni strokovni razvoj in bodočo kariero.

Študentom je na voljo 30 predmetov. Od tega jih je 16 skupnih, ne glede na izbrano usmeritev. Preostalih 14 predmetov pa je odvisnih od odločitve študenta - 8 usmeritvenih in 6 izbirnih predmetov.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta: matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 1.990€, 2. letnik: 1.990€, 3. letnik: 2.345€

Študijske smeri

 • Ekonomija
 • Elektronsko poslovanje
 • Evropske poslovne študije
 • Finance in bančništvo
 • Management in organizacija poslovanja
 • Marketing
 • Mednarodna poslovna ekonomija
 • Podjetništvo
 • Računovodstvo, revizija in davščine

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Ekonomske in poslovne vede (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 220 341 130 Brez omejitve
2021/22 2 104 57 55 Brez omejitve
2020/21 1 220 132 121 Brez omejitve
2020/21 2 110 64 68 Brez omejitve
2019/20 1 220 137 124 Brez omejitve
2019/20 2 112 59 52 Brez omejitve
2018/19 1 220 137 123 Brez omejitve
2018/19 2 106 64 59 Brez omejitve
2017/18 1 220 111 90 Brez omejitve
2017/18 2 137 75 67 Brez omejitve
2016/17 1 220 159 130 Brez omejitve
2016/17 2 100 73 66 Brez omejitve
2016/17 3 39 / /
2015/16 1 220 137 125 Brez omejitve
2015/16 2 103 61 62 Brez omejitve
2015/16 3 51 / /
2014/15 1 220 128 99 Brez omejitve
2014/15 2 126 85 83 Brez omejitve
2014/15 3 49 / /
2013/14 1 220 141 128 Brez omejitve
2013/14 2 107 125 109 Omejitev, minimum je 44,5
2012/13 1 220 133 100 Brez omejitve
2012/13 2 127 86 86 Brez omejitve
2012/13 3 50 / /
2011/12 1 350 157 125 Brez omejitve
2011/12 2 236 87 78 Brez omejitve
2011/12 3 169 / /
2010/11 1 350 203 138 Brez omejitve
2010/11 2 224 107 100 Brez omejitve
2009/10 1 350 233 193 Brez omejitve
2009/10 2 169 119 89 Brez omejitve
2008/09 1 290 281 229 Brez omejitve
2008/09 2 80 118 80 Omejitev, minimum je 46
2007/08 1 290 262 252 Brez omejitve
2007/08 2 53 112 56 Omejitev, minimum je 52,5
2006/07 1 320 268 221 Brez omejitve
2006/07 2 105 134 108 Omejitev, minimum je 44,5
Prikaži starejše

Ekonomske in poslovne vede (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 40 4 1 Brez omejitve
2021/22 2 19 3 3 Brez omejitve
2020/21 1 40 2 2 Brez omejitve
2020/21 2 20 5 4 Brez omejitve
2019/20 1 40 4 3 Brez omejitve
2019/20 2 19 5 5 Brez omejitve
2018/19 1 40 3 2 Brez omejitve
2018/19 2 20 8 7 Brez omejitve
2017/18 1 40 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 40 3 4 Brez omejitve
2016/17 1 40 2 2 Brez omejitve
2016/17 2 38 7 7 Brez omejitve
2016/17 3 34 / /
2015/16 1 40 4 4 Brez omejitve
2015/16 2 38 2 2 Brez omejitve
2015/16 3 37 / /
2014/15 1 40 1 1 Brez omejitve
2014/15 2 40 2 2 Brez omejitve
2014/15 3 38 / /
2013/14 1 40 1 1 Brez omejitve
2013/14 2 39 4 4 Brez omejitve
2013/14 3 37 / /
2012/13 1 70 1 1 Brez omejitve
2012/13 2 70 3 3 Brez omejitve
2012/13 3 68 / /
2011/12 1 70 0 0 Brez omejitve
2011/12 2 70 4 4 Brez omejitve
2011/12 3 69 / /
2010/11 1 70 3 0 Brez omejitve
2010/11 2 70 6 5 Brez omejitve
2009/10 1 100 6 5 Brez omejitve
2009/10 2 95 8 7 Brez omejitve
2008/09 1 50 2 2 Brez omejitve
2008/09 2 48 10 10 Brez omejitve
2007/08 1 50 4 3 Brez omejitve
2007/08 2 47 7 9 Brez omejitve
2006/07 1 90 3 3 Brez omejitve
2006/07 2 87 4 4 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane