Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani gospodarski inženir (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program izvaja Fakulteta za gradbeništvo UM v sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto UM. Je interdisciplinarni študijski program, ki združuje tehniško-tehnološka znanja na eni strani ter ekonomsko-poslovna znanja na drugi strani.

Študijski proces in program sta zasnovana tako, da diplomant na prvi stopnji študija pridobi primerno znanje in razumevanje strokovne problematike s tehničnega področja ter s področja ekonomskih in poslovnih ved, zlasti za reševanje strokovnih in inženirskih problemov. Zlasti v zadnjem letniku študent pridobiva poglobljena znanja znotraj osebnega interesnega področja v okviru izbirnih predmetov. Hkrati je program usmerjen k razvoju in krepitvi splošnih spretnosti, veščin in zmožnosti študentov, ki so potrebne za učinkovit univerzitetni študij ter sočasno osnova za nadaljnje učenje z visoko stopnjo samostojnosti.

Diplomante lahko opredelimo kot strokovnjake s tehniško-tehnološkimi in ekonomskimi znanji za načrtovanje, upravljanje ter vodenje procesov poslovanja in gradbene proizvodnje z usmeritvami v upravljanje in vodenje proizvodnje, vodenje ter izvajanje razvoja, vodenje projektov, vodenje in izvajanje marketinga ter projektne prodaje, inženiringa ter vodenje in izvajanje ostalih dejavnosti, ki zahtevajo prvenstveno ekonomska, tehniško-tehnološka, organizacijska in informacijska znanja.

Zaposljivi so v najrazličnejših delovnih organizacijah. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil, imajo dovolj široka teoretična znanja, da se bodo zlahka zaposlili na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Program je smer študijskega programa "Gospodarsko inženirstvo"

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 20 17 3 Brez omejitve
2021/22 2 17 3 2 Brez omejitve
2020/21 1 20 11 6 Brez omejitve
2020/21 2 15 6 5 Brez omejitve
2019/20 1 20 9 6 Brez omejitve
2019/20 2 15 4 1 Brez omejitve
2018/19 1 30 5 5 Brez omejitve
2018/19 2 15 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 20 9 10 Brez omejitve
2017/18 2 11 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 20 5 5 Brez omejitve
2016/17 2 15 1 1 Brez omejitve
2016/17 3 14 / /
2015/16 1 20 6 4 Brez omejitve
2015/16 2 16 3 3 Brez omejitve
2015/16 3 13 / /
2014/15 1 30 6 3 Brez omejitve
2014/15 2 27 1 2 Brez omejitve
2014/15 3 25 / /
2013/14 1 30 7 8 Brez omejitve
2013/14 2 22 3 2 Brez omejitve
2013/14 3 20 / /
2012/13 1 50 10 7 Brez omejitve
2012/13 2 43 3 3 Brez omejitve
2011/12 1 50 15 16 Brez omejitve
2011/12 2 34 8 6 Brez omejitve
2011/12 3 29 / /
2010/11 1 50 27 19 Brez omejitve
2010/11 2 32 13 13 Brez omejitve
2009/10 1 50 27 19 Brez omejitve
2009/10 2 32 10 7 Brez omejitve
2008/09 1 50 37 31 Brez omejitve
2008/09 2 19 13 10 Brez omejitve
2007/08 1 50 51 44 Brez omejitve
2007/08 2 7 8 7 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 84,5
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane