Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Kemijsko inženirstvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji študijskega programa so sodobno obravnavanje problemov od identifikacije, abstrakcije, strukturiranja in sistematizacije problemov, uporaba holističnih spretnosti za reševanje problemov na osnovi analitskih in sinteznih metodologij - sistemski pristop in obvladovanje kompleksnosti.

Diplomirani inženirji kemijske tehnologije (UN) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo,... Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, računalništvu in informatiki. Usposobljeni so za raziskovanje in razvoj novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov,... Zaposlujejo se lahko v državni upravi (carina, inšpekcije,...) in v šolstvu.

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na 2. stopnji v okviru študijskih programov druge stopnje s področja kemije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura z dodatnim izpitom iz tujega jezika oziroma matematike, ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Kemijsko inženirstvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 70 71 24 Brez omejitve
2021/22 2 48 4 6 Brez omejitve
2020/21 1 80 27 29 Brez omejitve
2020/21 2 55 15 17 Brez omejitve
2019/20 1 80 31 34 Brez omejitve
2019/20 2 48 13 13 Brez omejitve
2018/19 1 80 18 26 Brez omejitve
2018/19 2 55 13 12 Brez omejitve
2017/18 1 80 35 40 Brez omejitve
2017/18 2 42 14 23 Brez omejitve
2016/17 1 80 45 61 Brez omejitve
2016/17 2 20 23 20 Omejitev, minimum je 68
2015/16 1 80 55 64 Brez omejitve
2015/16 2 16 29 16 Omejitev, minimum je 66
2014/15 1 100 45 51 Brez omejitve
2014/15 2 56 15 24 Brez omejitve
2013/14 1 100 49 68 Brez omejitve
2013/14 2 37 34 37 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 67
2012/13 1 100 41 57 Brez omejitve
2012/13 2 46 31 33 Brez omejitve
2011/12 1 100 42 41 Brez omejitve
2011/12 2 59 14 14 Brez omejitve
2011/12 3 44 / /
2010/11 1 100 25 28 Brez omejitve
2010/11 2 72 11 9 Brez omejitve
2009/10 1 100 26 22 Brez omejitve
2009/10 2 79 11 11 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane