Fakulteta za logistiko UM

Logistika sistemov (Ljubljana) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir logistike
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študenti tekom študija pridobijo naslednje kompetence in obvladajo zlasti: sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah; poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov; oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem in multikulturnem okolju; delovanje v globalnih logističnih verigah; etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki; sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju; sposobnost za učinkovito reševanje problemov na področju logističnih sistemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov; sposobnost umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline; poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline; razumevanje sistemskega pristopa in s tem razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami; razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov; intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljavskih sistemov na svojem konkretnem delovnem področju in podobno.

Vpisni pogoji

 • Diploma študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: tehnika (logistika, promet, strojništvo, gradbeništvo, geodezija, elektrotehnika, računalništvo, informatika), ekonomije, pravnih in upravnih ved, organizacije in managementa, varstvoslovja, obramboslovja, naravoslovja (matematika, fizika, kemijska tehnologija, biologija) - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna 60 KT, ali
 • diploma študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna 45 KT, ali
 • končan končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in končan študijski program za pridobitev specializacije iz ustreznih strokovnih področij: logistika, promet, strojništvo, gradbeništvo, geodezija, elektrotehnika, računalništvo, informatika), ekonomije, pravnih in upravnih ved, organizacije in managementa, varstvoslovja, obramboslovja, naravoslovja (matematika, fizika, kemijska tehnologija, biologija) - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna 60 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije iz drugih strokovnih področij - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna 45 KT.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.175€, 2. letnik: 2.240€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Logistika sistemov (Ljubljana) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane