Fakulteta za strojništvo UM

Strojništvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir strojništva (VS)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa usposobiti strokovnjake za različna dela in naloge v podjetjih, kjer se pričakuje reševanje problemov predvsem po izdelanih teoretičnih in praktičnih rešitvah, postopkih in metodah. Večji poudarek pri študiju je na aplikativnih znanjih, manj na temeljnih. Kljub temu diplomant ob študiju znanstvenih temeljev, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj pridobi dober pregled nad širšim področjem strojništva. Diplomanti so pravtako sposobni prenašanja pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso ter samostojnega in ustvarjalnega reševanja manj zahtevnih in srednje zahtevnih problemov.

Študenti lahko izbirajo med štirimi študijski smermi. V tretjem letniku opravijo usposabljanje v industriji, praktično usposabljanje v laboratorijih ter diplomsko delo. V višjih letnikih tako izberejo poleg aplikativno naravnanih izbirnih predmetov tudi predmete, s katerimi bo dodatno poglobil znanstvene in tehnološke temelje, razširili svoj pojmovni svet, okrepili univerzalnost znanja in se tako dobro pripravili tudi na morebitno nadaljevanje študija na študijskih programih 2. stopnje.

Diplomanti so aplikativno naravnani strokovnjaki, ki obvladujejo postopke s širšega področja strojništva ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo oblikovali, projektirali, konstruirali, izdelovali in vzdrževali izdelke, stroje in postroje, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost izdelkov in uporabljenih postopkov.

Zaposlujejo se lahko na področjih: kjer delujejo strojne naprave, kjer se odvijajo energetski in proizvodni procesi, kjer je treba vpeljevati in nadzorovati sodobno proizvodno tehnologijo in kjer sta potrebna nadzor in vzdrževanje. Usposobljeni so za individualno delo v razvoju, kakor tudi za poklicno pot samostojnega podjetnika. Vedno bolj se uveljavljajo tudi v servisnih dejavnostih, v sistemih varovanja okolja, v transportnih sistemih, v računalniški tehniki ter na raznovrstnih področjih projektiranja in nadzora.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 3.778€, 2. letnik: 3.460€, 3. letnik: 2.900€

Študijske smeri

 • Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo
 • Konstrukterstvo
 • Proizvodno strojništvo

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Strojništvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 100 244 101 Omejitev, minimum je 67
2021/22 2 10 23 10 Omejitev, minimum je 76,5
2020/21 1 100 127 100 Omejitev, minimum je 67
2020/21 2 9 27 9 Omejitev, minimum je 69
2019/20 1 100 127 102 Omejitev, minimum je 69
2019/20 2 5 11 6 Omejitev, minimum je 66
2018/19 1 100 106 102 Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo
2018/19 2 3 19 3 Omejitev, minimum je 94,98
2017/18 1 100 123 103 Omejitev, minimum je 66
2017/18 2 7 20 8 Omejitev, minimum je 72
2016/17 1 100 92 91 Brez omejitve
2016/17 2 23 26 23 Omejitev, minimum je 50
2015/16 1 100 119 100 Omejitev, minimum je 56
2015/16 2 9 20 9 Omejitev, minimum jr 65
2014/15 1 100 100 100 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 48,5
2014/15 2 11 34 11 Omejitev, minimum je 69
2013/14 1 100 104 100 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 86
2013/14 2 21 32 21 Omejitev, minimum je 60
2012/13 1 150 155 148 Omejitev
2012/13 2 16 44 16 Omejitev, minimum je 66
2011/12 1 220 108 104 Brez omejitve
2011/12 2 126 53 67 Brez omejitve
2011/12 3 68 / /
2010/11 1 220 137 118 Brez omejitve
2010/11 2 119 60 65 Brez omejitve
2009/10 1 200 167 147 Brez omejitve
2009/10 2 75 41 53 Brez omejitve
Prikaži starejše

Strojništvo (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 30 7 6 Brez omejitve
2021/22 2 28 4 4 Brez omejitve
2020/21 1 30 3 3 Brez omejitve
2020/21 2 28 3 4 Brez omejitve
2019/20 1 30 3 3 Brez omejitve
2019/20 2 27 12 12 Brez omejitve
2018/19 1 30 6 6 Brez omejitve
2018/19 2 25 9 10 Brez omejitve
2017/18 1 50 3 4 Brez omejitve
2017/18 2 48 6 6 Brez omejitve
2016/17 1 20 5 5 Brez omejitve
2016/17 2 16 17 16 Omejitev, minimum je 49
2016/17 3 16 / /
2015/16 1 20 1 1 Brez omejitve
2015/16 2 19 6 6 Brez omejitve
2015/16 3 13 / /
2014/15 1 20 3 3 Brez omejitve
2014/15 2 17 4 4 Brez omejitve
2014/15 3 13 / /
2013/14 1 20 3 3 Brez omejitve
2013/14 2 17 5 5 Brez omejitve
2013/14 3 12 / /
2012/13 1 30 2 2 Brez omejitve
2012/13 2 28 3 3 Brez omejitve
2012/13 3 25 / /
2011/12 1 30 9 9 Brez omejitve
2011/12 2 23 6 6 Brez omejitve
2011/12 3 17 / /
2010/11 1 75 4 4 Brez omejitve
2010/11 2 71 10 10 Brez omejitve
2009/10 1 75 6 5 Brez omejitve
2009/10 2 72 5 5 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane