Fakulteta za turizem UM

Turizem (Ljubljana) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani organizator turizma (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je izobraziti diplomante, ki bo sposobni organizirati, voditi in tržiti turistične dejavnosti. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v oblikovanje in realizacijo turistične ponudbe v organizacijah, kjer se bodo zaposlovali. Diplomanti se bodo kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo turistične dejavnosti, prav tako pa tudi v vseh ostalih, ki se na trgu pojavljajo kot sodelujoča ali dopolnilna podjetja pri oblikovanju turistične ponudbe. Primanjkljaj strokovnega kadra se sedaj namreč kaže predvsem v oblikovanju in realizaciji turistične ponudbe.

Študijski program je pripravljen tako, da s svojimi vsebinami oblikuje diplomante s širokim znanjem s področja turističnega razvoja, poslovnega vodenja, jezikov, novih rešitev in osebnostnega razvoja. Med vsebinami lahko študentje izbirajo med pomembnimi temami s področja športa, narave, kulture, zdravja,...

Diplomanti so mladi strokovnjaki, usposobljeni na področju turizma, ki iščejo nove izzive na področju turizma in aktivnega preživljanja prostega časa na domačem in tujem trgu, ter so sposobni povezati turizem, poslovno vodenje, sodobni management in naloge, ki jih za razvoj turizma narekuje sodobna družba.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.650€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Turizem (Ljubljana) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 35 3 1 Brez omejitve
2021/22 2 35 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 35 3 1 Brez omejitve
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane