UM Fakulteta za strojništvo Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Strojništvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir strojništva
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

S programom študentje pridobijo poglobljena teoretična in specialna strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zelo zahtevnih strokovnih problemov s področja strojništva. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih raznovrstnih strokovnih in aplikativnih študijskih vsebinah programa, razvijejo sposobnost intenzivnega abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širokega področja strojništva in tudi drugih disciplin, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov.

Takšna naravnanost programa je povsem v skladu z evropsko usmeritvijo, ki potencira predvsem razvoj novih in zahtevnih izdelkov, razvoj visokih tehnologij in prilagodljive avtomatizacije, uporabo sodobnih orodij za računalniško modeliranje procesov in sistemov, maloserijsko in posamično proizvodnjo – skratka postopke in izdelke, kjer je delež izvirnih in inovativnih znanj odločilnega pomena.

Poleg tega je cilj programa zagotoviti vključitev diplomantov v razvojno-raziskovalne enote v podjetjih in inštitutih, ter omogočiti kontinuiran in znanstveno povezan prehod na doktorski študij.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja, transportnih storitev ali naravoslovnih ved, ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje Strojništvo: Matematična analiza (6 KT), Linearna algebra (3 KT), Vektorska analiza (6 KT), Diferencialna analiza (3 KT), Mehanika I (6 KT) in Mehanika II (6 KT), ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, matematike in statistike, računalništva, varstva okolja, transportnih storitev ali naravoslovnih ved, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje Strojništvo: Matematična analiza (6 KT), Linearna algebra (3 KT), Vektorska analiza (6 KT), Diferencialna analiza (3 KT), Mehanika I (6 KT) in Mehanika II (6 KT), ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezen letnik: 4.600€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Strojništvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 60 / /
2022/23 1 60 / /
2021/22 1 60 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 60 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 60 / /
2012/13 1 80 / /
2011/12 1 80 / /
2010/11 1 80 / /
Prikaži starejše

Strojništvo (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane