Pedagoška fakulteta UM

Likovna pedagogika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor likovne pedagogike (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo opremljen z vsemi potrebnimi splošnimi in posebnimi znanji, sposobnostmi in zmožnostmi, da bo lahko kot učitelj kos zahtevam sodobnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki bo ustvarjalen pri reševanju problemov v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah, ki jih prinaša vzgojno-izobraževalni proces ter da bo sposoben svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti.

Po prvi stopnji omogoča tako izhod v delo oziroma zaposlitev kot v nadaljevanje študija. Omogoča široko paleto zaposlitvenih možnosti v sferi izobraževanja lastne in sorodnih strok. Diplomanti lahko vodijo likovne delavnice in tečaje, likovno pedagoško delo v okviru galerij, muzejev, raznih zavodov, domskih oskrb s posebnimi programi, bolnišničnih šol,... Z razširjeno ponudbo pridobivanja kvalifikacij se bodo diplomanti lahko realizirali in odlikovali tudi v mnogih drugih poklicih, pri katerih sta potrebna sposobnost vizualnega dojemanja in zmožnost likovnega kreiranja, poznavanje likovnih spretnosti in tehnik ter z njimi dosežena ustvarjalno-kreativna potencial in avtorska intenca.

Program še ne omogoča samostojnega opravljanja strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, za kar si diplomanti pridobijo kvalifikacijo s končanjem študija na drugi stopnji.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus likovne nadarjenosti in izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Likovna pedagogika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 20 42 21 Omejitev, minimum je 50
2021/22 2 1 6 1 Omejitev, minimum je 68
2020/21 1 20 18 15 Brez omejitve
2020/21 2 5 9 5 Omejitev, minimum je 53
2019/20 1 20 21 14 Brez omejitve
2019/20 2 6 10 6 Omejitev, minimum je 59,5
2018/19 1 20 12 10 Brez omejitve
2018/19 2 10 9 6 Brez omejitve
2017/18 1 20 25 20 Omejitev
2017/18 2 11 10 8 Brez omejitve
2016/17 1 20 33 20 Omejitev, minimum je 60
2015/16 1 20 31 18 Omejitev
2015/16 2 2 8 2 Omejitev, minimum je 82
2014/15 1 20 25 20 Omejitev, minimum je 54
2013/14 1 20 40 20 Omejitev, minimum je 46
2013/14 2 1 8 1 Omejitev, minimum je 76
2012/13 1 30 33 26 Omejitev
2012/13 2 4 10 4 Omejitev, minimum je 59,5
2011/12 1 30 35 20 Omejitev
2011/12 2 10 14 10 Omejitev, minimum je 52
2010/11 1 30 28 21 Brez omejitve
2010/11 2 9 9 8 Omejitev
2009/10 1 30 41 21 Omejitev, minimum je 41
2009/10 2 9 11 6 Omejitev, minimum je 55,5
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane