Pedagoška fakulteta UM

Športno treniranje B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani športni trener (VS)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti diplomante za: načrtovanje, izvajanje in spremljanje procesa treniranja perspektivnih in vrhunskih športnikov različnih starosti in kategorij, obeh spolov; vodenje športnikov na tekmovanjih v izbrani športni panogi;; delo v vseh fazah selektivnega procesa nadarjenih otrok in perspektivnih športnikov v določeni športni panogi;; razvoj sodobnih metod in strategij v procesu treniranja;; uvajanje novih znanstvenih spoznanj v trenersko prakso ter sodelovanje pri ugotavljanju in vrednotenju novosti v športnem treniranju;; svetovanje in sodelovanje pri izobraževanju amaterskih in profesionalnih kadrov v športu;; sodelovanje v dodatnih športnih programih osnovnih in srednjih šol;; iskanje nadarjenih otrok in mladostnikov za šport;; ustvarjalno reševanje problemov v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah v procesu treninga.

Diplomanti se lahko zaposlijo: v športnih organizacijah za delo v selektivnih programih; v športnih organizacijah za delo s kakovostnimi, vrhunskimi športniki; v športnih šolah nacionalnega ali regijskega pomena; v strokovnih športnih asociacijah v okviru občine ali regije,; pri drugih pravnih osebah, ki jih zakon dovoljuje,; kot samostojni strokovni delavci v športnih dejavnostih,; kot animatorji športnih dejavnosti v turizmu; v drugih dejavnostih na področju športa.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus motoričnih sposobnosti in izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: do 2.000€, 2. letnik: 2.100€, 3. letnik: 2.540€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Športno treniranje (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 35 36 16 Brez omejitve
2021/22 2 21 14 12 Brez omejitve
2020/21 1 35 42 23 Brez omejitve
2020/21 2 14 23 14 Omejitev, minimum je 51,31
2019/20 1 35 43 20 Omejitev vpisa
2019/20 2 16 26 16 Omejitev, minimum je 46,64
2018/19 1 45 28 19 Brez omejitve
2018/19 2 26 14 10 Brez omejitve
2017/18 1 45 24 14 Brez omejitve
2017/18 2 31 24 15 Brez omejitve
2016/17 1 45 31 20 Brez omejitve
2016/17 2 26 17 17 Brez omejitve
2016/17 3 13 / /
2015/16 1 45 25 23 Brez omejitve
2015/16 2 24 20 15 Brez omejitve
2014/15 1 45 23 12 Brez omejitve
2014/15 2 33 23 17 Brez omejitve
2013/14 1 45 29 12 Brez omejitve
2013/14 2 35 22 17 Brez omejitve
2012/13 1 45 44 24 Brez omejitve
2012/13 2 22 18 15 Brez omejitve
2012/13 3 7 / /
2011/12 1 45 43 17 Brez omejitve
2011/12 2 33 20 13 Brez omejitve
2011/12 3 20 / /
2010/11 1 45 46 28 Brez omejitve
2010/11 2 19 21 14 Brez omejitve
2009/10 1 45 61 27 Omejitev, minimum je 43,63
2009/10 2 19 33 19 Omejitev, minimum je 44,77
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane