Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo UNG

Vinogradništvo in vinarstvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomiran inženir vinogradništva in vinarstva (VS)
Kraj izvajanja: Nova Gorica

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Vinogradništvo in vinarstvo sta multidisciplinarni, med seboj tesno povezani panogi. Za uspešno vodenje sodobnih in visokokonkurenčnih vinogradniško-vinarskih posestev in vseh povezanih dejavnosti je nujno potrebno kompleksno znanje tako vinogradništva in vinarstva kot tudi trženja vina.

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake z interdisciplinarnim teoretičnim in praktičnim znanjem in oblikovati diplomante kot strokovno celovite osebnosti, ki so sposobne razumeti in obvladovati zahtevne naravoslovno-tehnične ter trženjske probleme v vinogradništvu in vinarstvu. Diplomanti so sposobni organizirati in voditi vinogradniško vinarska posestva ter samostojno in kreativno delovati v različnih poklicih povezanih z vinogradništvom ali vinarstvom na lokalnem in državnem nivoju. Kritično lahko presojajo nove tehnologije in ugotavljajo primernost prenosa le-teh v naše okolje. Obenem študij nudi trdno osnovo tudi vsem študentom, ki se bodo želeli ukvarjati z raziskovalno dejavnostjo s področja vinogradništva, vinarstva ali trženja vina oziroma se bodo želeli dodatno usposabljati na podiplomskem študiju.

Diplomanti samostojno in celostno ob določenih praktičnih izkušnjah obvladajo naslednja delovna področja: vinogradniške tehnologije, trsničarstvo in selekcijo vinske trte, integrirano in ekološko pridelavo grozdja, vinarske tehnologije, analizne metode v vinarstvu, trženje vina, vodenje evidenc.

Možnosti zaposlovanja imajo na vinogradniško-vinarskih kmetijah, v zadružnih oziroma proizvodnih vinskih kleteh, v trsnicah, v laboratorijih za analizo vina, v kmetijsko svetovalnih službah, v strokovnih pedagoških poklicih, v poklicih, vezanih na prodajo in promocijo vina, v gostinstvu in enotekah.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zakljucni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Vinogradništvo in vinarstvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 30 23 6 Brez omejitve
2021/22 2 26 5 6 Brez omejitve
2020/21 1 30 9 11 Brez omejitve
2020/21 2 24 2 3 Brez omejitve
2019/20 1 30 10 9 Brez omejitve
2019/20 2 8 7 7 Brez omejitve
2018/19 1 30 8 8 Brez omejitve
2018/19 2 26 6 7 Brez omejitve
2017/18 1 30 13 10 Brez omejitve
2017/18 2 22 6 8 Brez omejitve
2016/17 1 30 8 5 Brez omejitve
2016/17 2 26 14 13 Brez omejitve
2016/17 3 12 / /
2015/16 1 30 5 4 Brez omejitve
2015/16 2 26 7 7 Brez omejitve
2015/16 3 21 / /
2014/15 1 30 5 5 Brez omejitve
2014/15 2 25 14 15 Brez omejitve
2013/14 1 30 15 12 Brez omejitve
2013/14 2 19 22 20 Omejitev, minimum je 53
2013/14 3 3 / /
2012/13 1 30 11 6 Brez omejitve
2012/13 2 26 15 16 Brez omejitve
2012/13 3 12 / /
2011/12 1 30 10 6 Brez omejitve
2011/12 2 26 13 11 Brez omejitve
2011/12 3 19 / /
2010/11 1 40 7 7 Brez omejitve
2010/11 2 37 21 26 Brez omejitve
2009/10 1 40 11 8 Brez omejitve
2009/10 2 35 23 24 Brez omejitve
2008/09 1 40 14 12 Brez omejitve
2008/09 2 33 20 21 Brez omejitve
2007/08 1 40 10 9 Brez omejitve
2007/08 2 34 8 11 Brez omejitve
Prikaži starejše

Vinogradništvo in vinarstvo (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 5 0 0 Brez omejitve
2021/22 2 5 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 10 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 10 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 10 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 10 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 20 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 20 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 20 0 0 Brez omejitve
2016/17 2 20 0 0 Brez omejitve
2016/17 3 20 / /
2015/16 1 10 0 0 Brez omejitve
2015/16 2 10 0 0 Brez omejitve
2015/16 3 20 / /
2014/15 1 10 1 1 Brez omejitve
2014/15 2 9 0 0 Brez omejitve
2013/14 1 10 0 0 Brez omejitve
2013/14 2 10 1 1 Brez omejitve
2013/14 3 9 / /
2012/13 1 10 0 0 Brez omejitve
2012/13 2 10 0 0 Brez omejitve
2012/13 3 10 / /
2011/12 1 20 0 0 Brez omejitve
2011/12 2 20 0 0 Brez omejitve
2011/12 3 20 / /
2009/10 1 20 1 1 Brez omejitve
2009/10 2 19 1 1 Brez omejitve
2007/08 1 20 1 2 Brez omejitve
2007/08 2 20 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane