Fakulteta za zdravstvene vede UNM

Edukacija in menedžment v zdravstvu B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je zasnovan tako, da omogoča poglabljanje, nadgradnjo in širitev obsega znanja, ter razvoj stališč in profesionalnih vrednot, ki so jih študenti pridobili na prvi in drugi stopnji izobraževanja. Cilj doktorskega programa je oblikovanje profila doktoranda, ki izkazuje poglobljeno poznavanje najsodobnejših znanstvenih odkritij zdravstvenih ved in zdravstvene nege, znanje na področju edukacijskih ved in menedžmenta ter usposobljenost za samostojno raziskovalno delo. Pri individualnem raziskovalnem delu in aktivni udeležbi na mednarodnih znanstvenih konferencah ipd. ter pri doktorskem seminarju in organiziranih oblikah študijskega dela študentje pridobijo vpogled v najnovejše raziskovalne dosežke na ožjih ali širših specialnih področjih in oblikovali kriterije za vrednotenje lastnih in tujih raziskovalnih dognanj.

Končni cilj je raziskovalno razgledan doktor znanosti, z odličnimi, mednarodno primerljivimi raziskovalnimi rezultati in sposobnostjo kakovostnega samostojnega raziskovalnega dela. Glede na potrebe institucij, ki izvajajo dejavnost na področju zdravstva, izobraževalnih institucij in raziskovalnih institucij), bo predloženi program omogočal usmeritev v temeljne ali aplikativne raziskave

Vpisni pogoji

 • Zaključen program druge stopnje (bolonjski magisterij), ali
 • zaključen znanstveni magisterij ali specializacijo po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ob vpisu se priznajo obveznosti v obsegu najmanj 60 KT), ali
 • Zaključena specializacija po končanem študijskem programu za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 30-60 KT po presoji komisije za doktorski študij), ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe pred uvedbo bolonjske reforme v obsegu 240 KT.

Šolnina

Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine.

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Edukacija in menedžment v zdravstvu (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 20 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane