Fakulteta za management Koper UP

Management (B1-UNI) B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je usmerjen v opredeljevanje temeljnih konceptov in pojmov na področju vede o managementu s poudarkom in prepletanjem z ekonomskimi in poslovnimi vedami, v celovito obravnavo managementa organizacije in vse dejavnosti ter dele organizacije tako s statičnega in dinamičnega, kakor tudi z dejavnostnega in vedenjskega vidika. Študentom daje možnost, da se skladno z lastnimi interesi ter potrebami organizacije, v kateri bodo delovali, usposobijo za strokovno in vodstveno delo, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnejšega dela. S tem prispevajo k uspešnosti in razvoju organizacije in tudi celotne družbe. Program je usmerjen v vloge in naloge za managerje na različnih ravneh odločanja, v vseh delih in dejavnostih pridobitnih ter nepridobitnih organizacij vseh velikosti.

Program sestavljajo skupni predmeti, izbirni predmeti v 2. in 3. letniku ter praktično usposabljanje in diplomska naloga. Praktično usposabljanje omogoča študentu oblikovanje določenih predmetno-specifičnih kompetenc in se izvaja v vseh treh letnikih, izvede se v obliki seminarjev oz. delavnic.

Diplomanti se lahko zaposlijo v srednjem managementu, kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno. Možnosti za zaposlitev so v podjetjih, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, storitvenih dejavnostih ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri. Obenem pa tudi v zdravstvu, v državnih službah in drugih neprofitnih in nevladnih organizacijah.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Management (B1-UNI) (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 40 99 21 Brez omejitve
2021/22 2 23 15 12 Brez omejitve
2020/21 1 40 18 18 Brez omejitve
2020/21 2 24 13 12 Brez omejitve
2019/20 1 40 18 19 Brez omejitve
2019/20 2 25 15 13 Brez omejitve
2018/19 1 40 19 15 Brez omejitve
2018/19 2 28 15 13 Brez omejitve
2017/18 1 40 22 19 Brez omejitve
2017/18 2 22 13 15 Brez omejitve
2016/17 1 40 29 25 Brez omejitve
2016/17 2 20 11 8 Brez omejitve
2015/16 1 40 27 19 Brez omejitve
2015/16 2 23 13 15 Brez omejitve
2014/15 1 40 29 23 Brez omejitve
2014/15 2 16 13 17 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 46
2013/14 1 60 34 28 Brez omejitve
2013/14 2 42 32 32 Brez omejitve
2013/14 3 27 / /
2012/13 1 40 34 25 Brez omejitve
2012/13 2 23 24 21 Omejitev
2012/13 3 3 / /
2011/12 1 40 34 28 Brez omejitve
2011/12 2 17 15 8 Brez omejitve
2011/12 3 11 / /
2010/11 1 40 35 15 Brez omejitve
2010/11 2 28 18 7 Brez omejitve
2009/10 1 40 39 30 Brez omejitve
2009/10 2 15 13 13 Brez omejitve
2008/09 1 40 45 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 46
2008/09 2 5 10 5 Omejitev, minimum je 66
2007/08 1 40 57 40 Omejitev, minimum je 52,5
2007/08 2 6 21 6 Omejitev, minimum je 63
2006/07 1 70 61 44 Brez omejitve
2006/07 2 30 27 26 Brez omejitve
2005/06 1 70 82 69 Brez omejitve
2005/06 2 4 18 4 Omejitev, minimum je 59
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Video predstavitev

Galerija

 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane